Culture

  • Tourism partnership promotes culture and sustainability
  • Culture in Crisis: Policy guide for a resilient creative sector
  • ยูเนสโกเปิดรับทีมครูจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการสอนหนังสือด้วยมรดกภูมิปัญญาเพื่อสร้างพลเมืองโลกในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
  • รับสมัครเยาวชนทุกชาติพันธุ์เข้าร่วมฟอรั่มออนไลน์ "มรดกชุมชนเพื่อความยั่งยืน" 2563
  • Competence Framework for Cultural Heritage Management

Latest Culture

ประกาศรับผลงานศิลปะ ที่ได้แรงบันดาลใจจากมหากาพย์รามายณะ -- ขยายเวลารับผลงาน ถึง 15 สิงหาคม 2562

นิทรรศการศิลปะนานาชาติ "พหลพักตรารามายณะ | The Many Faces of Ramayana", 2-24 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร [English] องค์การยูเนสโก ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และด้วยการสนับสนุนจากเครื่องสำอางโซลวาซู...