Culture

  • Competence Framework for Cultural Heritage Management
  • Sukhothai 2020 Roundtables on Tourism, Heritage and Creative City / สุโขทัย ถอดรหัสโต๊ะกลม การท่องเที่ยว มรดกวัฒนธรรม และเมืองสร้างสรรค์
  • ครบรอบ 45 ปี สายสัมพันธ์ประเทศเม็กซิโก-ไทย – Online Film Festival, 16-30 กันยายน 2563
  • Mexico in Thailand 45 Years - Online Film Festival, 16 to 30 September
  • กระทรวงวัฒนธรรมแถลงจัดการแข่งขันฝีมืองานช่างอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ ครั้งแรกในประเทศไทย ร่วมกับยูเนสโก

Latest Culture

ประกาศรับผลงานศิลปะ ที่ได้แรงบันดาลใจจากมหากาพย์รามายณะ -- ขยายเวลารับผลงาน ถึง 15 สิงหาคม 2562

นิทรรศการศิลปะนานาชาติ " พหลพักตรารามายณะ | The Many Faces of Ramayana", 2-24 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร [English] องค์การยูเนสโก ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และด้วยการสนับสนุนจากเครื่องสำอางโซลวาซู...