fbpx Culture | UNESCO Regional Office in Bangkok

Culture

  • 2023 아시아태평양 무형유산 교수학습 계획안 공모전
  • UNESCO invites schools to compete in Asia-Pacific Living Heritage Lesson Plan Contest 2023
  • Conservators and archaeologists from South-East Asia undergo training in conservation of underwater artefacts
  • UNESCO and DASTA renew commitment to sustainable tourism and the safeguarding of cultural and natural heritage
  • UNESCO extends call for entries to its 2023 Asia-Pacific Awards for Cultural Heritage Conservation

Latest Culture

UNESCO delivers the Lao PDR UN Country Team’s Statement on Lao PDR’s human capital development progress at 2022 Round Table Implementation Meeting

Vientiane, Lao PDR (26 January 2023) — On the occasion of the 2022 Round Table Implementation Meeting (RTIM), hosted by the Government of Lao PDR at the nation’s National Convention Centre on 26 January 2023, Mr Aoyagi Shigeru, Director of the UNESCO Asia...

ยูเนสโกและ มทร. ธัญบุรี จัดประกวดภาพถ่าย ‘สืบสาน งานไม้ ลายมือช่าง’ ชิงเงินรางวัล

ภูมิปัญญางานไม้ของช่างไทยได้ถูกสืบทอดจากบรรพบุรุษจนมาถึงปัจจุบัน ไม้ในงานสถาปัตยกรรมอยู่รายรอบและใกล้ชิดตัวเรายิ่งกว่าที่คิด แม้จะซ่อนตัวอย่างเงียบเชียบจากการท้าทายของวัสดุสมัยใหม่ โครงการประกวดภาพถ่ายสถาปัตยกรรมงานไม้...

ยูเนสโก มทร.ธัญบุรี และมูลนิธิเอสซีจี เชิญชวนผู้สนใจงานอนุรักษ์มาร่วมงานนิทรรศการงานไม้อนุรักษ์ CCF 2023 ครั้งแรกในเมืองไทย

นิทรรศการงานไม้อนุรักษ์ หรือ Conservation Carpentry Fair (CCF 2023) จะเปิดประตูบานใหม่สู่โอกาสสร้างงานสร้างอาชีพในฐานะนักอนุรักษ์ 9-12 กุมภาพันธ์นี้ ที่ มทร.ธัญบุรี นิทรรศการนี้จัดโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)...