Meetings and Events

นิทรรศการการ์ตูนมังงะเงียบ Together for Peace - สันติภาพหมายถึงสิ่งใดสำหรับคุณ?

เมื่อคุณลองจินตนาการดูแล้วจะเห็นภาพอะไร รู้สึกอย่างไร นึกถึงเรื่องอะไร? สิ่งหนึ่งที่ใช้สื่อได้คือการ์ตูนเงียบ (silent manga) ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวผ่านทางภาพวาดโดยปราศจากบทพูด ในนิทรรศการการ์ตูนมังงะเงียบ Together for Peace (ร่วมกันเพื่อสันติภาพ)...
Event
Nov 24, 2021

UNESCO Fifth International Conference on Learning Cities, 27–30 October 2021, Yeonsu, Republic of Korea; with related special event: UNESCO Learning Cities Awards 2021

With over half of humanity currently residing in urban areas, cities are key to providing learning opportunities for young and old alike. In that spirit, from 27 to 30 October 2021, the fifth International Conference on Learning Cities will bring together...
Event
Oct 27, 2021 - Oct 30, 2021

นิทรรศการการ์ตูนมังงะเงียบ Together for Peace (ร่วมกันเพื่อสันติภาพ) และกิจกรรมพิเศษ

สันติภาพหมายถึงสิ่งใดสำหรับคุณ? เมื่อคุณลองจินตนาการดูแล้วจะเห็นภาพอะไร รู้สึกอย่างไร นึกถึงเรื่องอะไร? สิ่งหนึ่งที่ใช้สื่อได้คือการ์ตูนเงียบ (silent manga) ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวผ่านทางภาพวาดโดยปราศจากบทพูด ในนิทรรศการการ์ตูนมังงะเงียบ Together for Peace...
Event
May 14, 2021