fbpx UNESCO NEWVIEW XR FieldLAB Online Programme | Multisectoral Regional Office in Bangkok

UNESCO NEWVIEW XR FieldLAB Online Programme

UNESCO NEWVIEW XR FieldLAB Online Programme

คอร์สเข้มข้นระยะสั้น สำหรับผู้สนใจสร้างทักษะและความรู้เรื่องเทคโนโลยี Extended Reality เพื่อนำไปใช้ทำธุรกิจในกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์

เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน นักออกแบบสร้างสรรค์ต่างเผชิญความท้าทายที่จะสร้างศักยภาพในการแข่งขัน จึงต้องปรับตัวเพิ่มทักษะ เพื่อปลดล็อกสู่โอกาสใหม่ ๆ เพื่อการต่อยอดทางอาชีพเเละธุรกิจ

องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) จึงร่วมมือกับ FabCafe Bangkok และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จัดคอร์สนำร่องเพื่อฝึกอบรม เสริมทักษะ ความรู้ระดับสากล ส่งเสริมศักยภาพบุคคลากรเพื่อไปประกอบอาชีพในกลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์ บนความท้าทายและโอกาสที่เกิดจากการนำเทคโนโลยี Extended Reality เข้ามาประยุกต์ใช้  คอร์สนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ทดสอบความรู้ในการหล่อหลอมความคิดสร้างสรรค์และสร้างโครงการหรือแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อนำเสนอกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนองค์กรสร้างสรรค์ในประเทศไทยและต่างประเทศ

กิจกรรมนี้เปิดรับผู้เข้าร่วมที่เป็นนักออกแบบ นักสร้างสรรค์ทุกแขนง อายุไม่เกิน 45 ปีจากกัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม ที่สนใจเรียนรู้ด้าน Extended Reality เพื่อไปต่อยอดเป็นธุรกิจในกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ ผ่านการปฏิบัติจริง กิจกรรมนี้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 20 พฤษภาคม 2566 เวลา 17.00 น.


รายละเอียดกิจกรรม และขั้นตอนการสมัคร

1. ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะทุกท่านต้องเข้าร่วมกิจกรรม OPENHOUSE ในวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566 เวลา 9:00-12:00 น. ทางออนไลน์เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ

Zoom link: https://bit.ly/3LFau67
Meeting ID: 817 6278 7876
Passcode: mekong

2. โครงการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 เวลา 17.00 น. ท่านสามารถสมัครเดี่ยวหรือเป็นทีมได้ไม่เกิน 3 คน

กรอกใบสมัครได้ที่นี่
https://forms.gle/Djx9Nhb9mBAwCb1X6

3. ผู้เข้าร่วมจะต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการบ่มเพาะและเวิร์กช็อปกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อปูพื้นฐานเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยี Extended Reality ในระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน 2566 ได้

4. ผู้ที่ผ่านการอบรมจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรม IDEATION ในวันเสาร์ที่ 24-วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 สำหรับประเทศไทย หรือ เข้าร่วมกิจกรรม HACKATHON ในวันเสาร์ที่ 1-วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 สำหรับประเทศเวียดนาม

5. ทางผู้จัดจะดำเนินการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนเพื่อนำไปพัฒนาต้นแบบธุรกิจ จำนวนทั้งหมด 3 ทุน จาก IDEATION ทั้ง 5 ประเทศ เพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาผลงานเพื่อทดสอบตลาด ทุนละไม่เกิน 100,000 บาท โดยการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

6. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้สิทธิ์เรียนรู้บ่มเพาะกับผู้เชี่ยวชาญ ในระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน เพื่อทดสอบการขาย หรือการให้บริการต่อสาธารณะในช่วงต้นเดือนตุลาคม ตลอดจนพบปะนักลงทุนจากหน่วยงานภาคเอกชนต่าง ๆ เพื่อการต่อยอดในอนาคต

หมายเหตุ ใบประกาศนียบัตรสงวนสิทธิ์ให้สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น