ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม

ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม

[English]

ยูเนสโกและเอ็กซ์พีเดีย กรุ๊ป ได้เปิดตัวเว็บไซต์ UNESCO-Expedia Sustainable Tourism Pledge และขอเชิญชวนโรงแรมต่าง ๆ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนี้ เพื่อร่วมกันรณรงค์กำจัดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งและส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น โครงการริเริ่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือครั้งแรกระหว่างยูเนสโกและเอ็กซ์พิเดีย กรุ๊ป เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการอนุรักษ์มรดกของมนุษยชาติ โดยเริ่มนำร่องที่ไทยเป็นประเทศแรก ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ก่อนขยายขอบเขตโครงการไปสู่ทั่วโลก

โรงแรมที่เข้าร่วมจะได้รับตราสัญลักษณ์โรงแรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน เมื่อได้แบ่งปันประสบการณ์ที่ผ่านมาและแผนงานที่โรงแรมได้วางแผนจะดำเนินการในอีก 12 เดือนข้างหน้า เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ โดยให้ข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับโครงการริเริ่มของโรงแรม คำมั่นสัญญาของโรงแรมจะได้รับการประมวลผลเพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมของประเทศไทย และเผยแพร่อย่างกว้างขวางเมื่อสิ้นสุดขั้นตอนการนำร่องต่อไป

ธุรกิจที่เข้าร่วมจะได้รับตราสัญลักษณ์ “เราลงนามในสัญญาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกับยูเนสโก” โดยมีพันธะต้องต่ออายุคำมั่นสัญญาทุกปีและรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานกับยูเนสโก

ตราสัญลักษณ์ (The Pledge) ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแรงจูงใจแก่ธุรกิจการท่องเที่ยวท้องถิ่น อันเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญ เช่น พื้นที่ชายฝั่งและแหล่งมรดกโลก เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลก

“อันที่จริงทุกคนควรมีส่วนร่วมปกป้องโลกและรักษาวัฒนธรรม ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยว 1,400 ล้านคนที่เดินทางข้ามพรมแดนระหว่างประเทศเมื่อปีที่แล้วเพียงปีเดียว การท่องเที่ยวนั้นสร้างผลกระทบ” เออร์เนสโต อ็อตโตเน รามิเรซ ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ด้านวัฒนธรรมของยูเนสโก กล่าว “ตราสัญลักษณ์คำมั่นสัญญาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนคำพูดให้กลายเป็นการกระทำ ความร่วมมือกับเอ็กซ์พิเดีย กรุ๊ป และโครงการนำร่องสำหรับการท่องเที่ยวไทยในครั้งนี้เป็นการลงมือทำจริง เพื่อลดขยะในภาคการท่องเที่ยวและส่งเสริมบทบาทของวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีต่อโลกใบนี้และต่อชุมชน”

“คำมั่นสัญญานี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นร่วมกันของเราที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเสริมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว” อัง โช พิน ผู้อำนวยการอาวุโสภาครัฐและกิจการองค์กรเอเชีย ของเอ็กซ์พิเดีย กรุ๊ป กล่าว “โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราจะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับภาคการบริการเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั่วประเทศไทย”

ธุรกิจโรงแรมที่สนใจสามารถลงนามในคำมั่นสัญญาทางเว็บไซต์: https://unescosustainable.travel/

 

Main photo credit: ©Shutterstock/Terd486