fbpx โขน+อนาคต - มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ยูเนสโก และพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยเชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายโขนการกุศล | UNESCO Bangkok

โขน+อนาคต - มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ยูเนสโก และพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยเชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายโขนการกุศล

โขน+อนาคต - มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ยูเนสโก และพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยเชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายโขนการกุศล

 ยูเนสโก ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย โซลวาซู ฟูจิฟิลม์ และภาคีต่าง ๆ จัดนิทรรศการการกุศล KHON+FUTURE / โขน+อนาคต ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม ถึง 6 พฤศจิกายน ที่ห้องนิทรรศการชั่วคราว 1 และ 2 ชั้น G พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA BANGKOK)

นิทรรศการนี้จะแสดงผลงานภาพถ่ายศิลปินโขน 10 ท่านจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ โดยสามช่างภาพ: คิด เบญจรงคกุล วิลเลียม แบร์ริงตัน-บินส์ และกันต์รพี โชคไพบูลย์ โดยมุ่งระดมทุนเพื่อจัดตั้งโครงการทุนการศึกษาศิลปะเพื่อยุวศิลปินในประเทศไทย ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการผลิตผลงานภาพถ่ายชุดพิเศษในครั้งนี้ ได้แก่ ดัลเบิลยูบีบี แอนด์ โค โซลวาซู คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฟูจิฟิลม์ สริชทิ ดิจิไลฟ์ อาร์ริ แบรนด์ลิงค์ และ ไฮยีน่า สตูดิโอ

นิทรรศการนี้มุ่งเฉลิมฉลองศิลปะการแสดงโขนที่สืบทอดปฏิบัติในประเทศไทย ซึ่งได้รับการยกย่องโดยยูเนสโกให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เป็นตัวแทนของมนุษยชาติเมื่อปี พ.ศ. 2561 โดยนอกเหนือจากการสร้างความตระหนักในมรดกทางวัฒนธรรมดังกล่าวนี้ ผู้สนใจสามารถร่วมสนับสนุนโครงการทุนการศึกษาศิลปะที่เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและยูเนสโก เพื่อเยาวชนที่ต้องการสร้างอนาคตด้วยอาชีพด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย เนื่องจาก “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจะมีชีวิตและเติบโตต่อไปได้ ก็ต่อเมื่อมีชุมชนผู้ปฏิบัติที่ต่อเนื่อง หลากหลายและเข้มแข็ง” ดร. เซือง บิ๊ก ฮั่นห์ หัวหน้าฝ่ายวัฒนธรรม ยูเนสโก กรุงเทพมหานคร กล่าว ทั้งนี้ ยูเนสโกจะเป็นหน่วยงานที่ช่วยจัดตั้งและบริหารโครงการทุนการศึกษาศิลปะนี้ให้กับเยาวชนในประเทศไทย

“การแสดงโขนแต่ละครั้งนั้น ไม่ได้มีเพียงผู้ร่ายรำ แต่ยังประกอบด้วยนักร้อง นักดนตรี นักพากย์โขนและเจรจา ผู้เรียบเรียงและประพันธ์บท ช่างทำหัวโขนและศิราภรณ์ ช่างทอผ้า ช่างปัก ช่างทำฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก ตลอดจนถึงครูผู้ฝึกสอน ถ่ายทอดท่ารำ และผู้ประกอบพิธีไหว้ครู” ดร. อนุชา ทีรคานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสร้างโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ กล่าว “ผู้ปฏิบัติทางวัฒนธรรมเหล่านี้ถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดต่อความอยู่รอดของโขนในปัจจุบันและในอนาคต”

นิทรรศการ KHON+FUTURE / โขน+อนาคต เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคมนี้ ผู้สนใจสนับสนุนโครงการทุนการศึกษาศิลปะเพื่อยุวศิลปินในประเทศไทยสามารถร่วมจองภาพถ่ายขนาดพิเศษจำนวนจำกัด โดยติดต่อพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ท่านยังสามารถติดตามชมนิทรรศการนี้ผ่านช่องทางออนไลน์ของพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย และยูเนสโก กรุงเทพฯ ได้ทาง fb.com/mocabangkok และ fb.com/unescobangkok


ระยะเวลาจัดนิทรรศการ: 9 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2564

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิทรรศการและศิลปิน กรุณาดาวน์โหลดชุดเอกสารประชาสัมพันธ์และกราฟฟิกสำหรับโซเซียลมีเดียทาง bit.ly/KhonFuture


พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย / MOCA BANGKOK

เวลาทำการ: วันอังคาร-วันอาทิตย์ 10:00-18:00 น. (ปิดทุกวันจันทร์)

โทร. 02-016-5666

อีเมล: info@mocabangkok.com

เว็บไซต์: www.mocabangkok.com

Facebook: @mocabangkok

Instagram: @mocabangkok

Google Maps: mocabangkok 

Event
-