fbpx ฟอรั่มสัมมนาพิเศษสำหรับนักสะสม ประจำปี พ.ศ. 2562 | UNESCO Regional Office in Bangkok

ฟอรั่มสัมมนาพิเศษสำหรับนักสะสม ประจำปี พ.ศ. 2562

ฟอรั่มสัมมนาพิเศษสำหรับนักสะสม ประจำปี พ.ศ. 2562

เราควรพิจารณาอะไรเมื่อเลือกซื้อศิลปวัตถุ 

นักสะสมทุกคนมักเกิดคำถามทุกครั้งที่เลือกซื้อศิลปวัตถุและโบราณวัตถุว่า จะแน่ใจได้อย่างไรว่านี่เป็นของจริง จะแน่ใจได้อย่างไรว่าของสะสมของท่านไม่ได้มาจากการโจรกรรมหรือลอบค้าอย่างผิดกฎหมาย หากเกิดปัญหา จะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าท่านซื้ออย่างสุจริต จะให้ผู้อื่นแน่ใจได้อย่างไรว่าท่านเป็นนักสะสมและผู้ค้าที่มีจริยธรรม

ริเวอร์ ซิตี้ บางกอก และยูเนสโก ด้วยการสนับสนุนจากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ เรียนเชิญนักสะสมและผู้ค้าโบราณวัตถุและศิลปวัตถุมาร่วมตอบคำถามเหล่านี้ ในฟอรั่มสัมมนาพิเศษสำหรับนักสะสม ที่จัดขึ้นครั้งแรกในเมืองไทย ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากยุโรปและในประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมายเอกชน ธุรกิจการประมูลของมีค่าระดับโลก เครื่องมือการสืบค้นสมัยใหม่

  • การสัมมนานี้เปิดให้สาธารณชนทั่วไป ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้น 
  • มีล่ามแปลภาษา ไทย-อังกฤษ ตลอดการสัมมนาและการพูดคุยอภิปราย
เมื่อไหร่? วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น.    
ที่ไหน? ห้อง RCB Forum ชั้น 2  ริเวอร์ ซิตี้ บางกอก
Event
-