fbpx เยาวชนนำเสนอแนวคิดโครงการมรดกชุมชนเพื่อความยั่งยืน | UNESCO Bangkok

เยาวชนนำเสนอแนวคิดโครงการมรดกชุมชนเพื่อความยั่งยืน

เยาวชนนำเสนอแนวคิดโครงการมรดกชุมชนเพื่อความยั่งยืน

[English]

ยูเนสโก กรุงเทพฯ ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติว่าด้วยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (CRIHAP) ให้ริเริ่มฟอรั่มเยาวชนในหัวข้อ "มรดกชุมชนเพื่อความยั่งยืน" ฟอรั่มเยาวชนนี้ มุ่งสร้างความตระหนักในคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในระดับชุมชน และได้เปิดโอกาสให้เยาวชนจากหลากหลายชาติพันธุ์ได้แสดงออกความคิดเห็นและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงการเพื่อทั้งส่งเสริมรักษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมในท้องถิ่นบ้านเกิดของตน และนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกรอบของสหประชาชาติอีกด้วย

ยูเนสโกได้จัดฟอรั่มเยาวชนนี้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยมีเยาวชน 69 คนจาก 17 ชุมชน เข้าร่วม จากความสำเร็จครั้งนั้น ยูเนสโกจึงกำลังดำเนินการจัดฟอรั่มเยาวชนนี้ในประเทศเมียนมาร์และสปป.ลาว ต่อไป

ในช่วงท้ายของฟอรั่มเยาวชนในประเทศไทย ยูเนสโกได้เชิญหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สนใจการทำงานกับชุมชนท้องถิ่นและมรดกภูมิปัญญาร่วมฟังการนำเสนอแนวคิดโครงการจากเยาวชนทั้ง 17 ชุมชน ด้านล่างนี้เป็นรายการบันทึกการนำเสนอทั้ง 17 แนวคิดของคนรุ่นใหม่ (ทับเสียงพากษ์ภาษาอังกฤษ)

idea1

Idea to safeguard banana stalks crafting skills in Nakorn Thai, Phitsanulok, Thailand

โครงการรักษาศิลปะการแทงหยวก
นครไทย พิษณุโลก

idea1

Idea for community museum of Tai Yai clothing cultures, Ban Mon Pin, Chiang Mai, Thailand

โครงการตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าชาวไทใหญ่
บ้านม่อนปิ่น เชียงใหม่

idea1

Idea to reinitiate Sankhampaeng textile, On-tai Community, Chiang Mai, Thailand

โครงการรื้อฟื้นหัตถกรรมผ้าสันกำแพง
ชุมชนออนใต้ เชียงใหม่

idea1

Idea to document and publicize Pgakenyaew Karen textile patterns, Northern Region of Thailand

โครงการบันทึกลายผ้าประเพณีกะเหรี่ยง
ภาคเหนือของประเทศไทย

idea1

Idea to revitalize Banana stalks crafting skills at Wat Champa, Talingchan, Bangkok, Thailand

โครงการฟื้นฟูศิลปะการแทงหยวก
ชุมชนวัดจำปา ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

idea1

Idea to revive lacquerware craftsmanship of Ban Dong Pa Ngew, Chiang Mai, Thailand

โครงการรื้อฟื้นงานเครื่องเขิน
ชุมชนดงป่างิ้ว อ.สันป่าตอง เชียงใหม่

idea1

Idea to continue senior Lakhon Chatri troupe of Wisetchaicharn, Ang-thong, Thailand

โครงการสานต่อคณะละครชราชาตรี
อ.วิเศษชัยชาญ อ่างทอง

idea1

Idea to digitize and publicize Lakhon Chatri of Nang Loeng Community, Bangkok, Thailand

โครงการนำละครชาตรีชุมชนนางเลิ้งเข้าสู่ระบบดิจิตัล กรุงเทพมหานคร

idea1

Idea to explore and popularize food culture of Nang Loeng Community, Bangkok, Thailand

โครงการสร้างกระแสอาหารชุมชนนางเลิ้ง กรุงเทพมหานคร

idea1

Idea to support role of women through Mataba making in Puyud Community, Pattani, Thailand

โครงการส่งเสริมบทบาทสตรีในวัฒนธรรม
การทำมะตะบะ ปุยุด ปัตตานี

idea1

Idea to safeguard knowledge of Kanom Paad making in Khlong Lan, Kamphaengphet, Thailand

โครงการรักษาภูมิปัญญาการทำขนมปาด คลองลาน กำแพงเพชร

idea1

Idea to promote the cookery of kaeng toh-mae in Buriwanich Street, Satun, Thailand

โครงการส่งเสริมการทำแกงตอแม๊ะ
ถนนบุรีวานิช สตูล

idea1

Idea to continue Pgakenyaw homewares in Ban Huay Pong Community, Chiang Mai, Thailand

โครงการรักษาภูมิปัญญาการใช้เครื่องเรือนปกาเกอะญอ บ้างห้วยบง เชียงใหม่

idea1

Idea to visualize Pgakenyaw Karen folklore with digital technology, Chiang Mai, Thailand

โครงการบันทึกนิทานพื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ (ปกาเกอะญอ) เชียงใหม่

idea1

Idea to safeguard Sabadchai Drumming in Baan Nong Pla Man, Chiang Mai, Thailand

โครงการสืบสานการตีกลองสะบัดชัย
บ้านหนองปลามัน เชียงใหม่

idea1

Idea to safeguard Salak Yom tradition in Wat Sri Bang Wan Community, Lamphun, Thailand

โครงการรักษาประเพณีสลากย้อม
ชุมชนวัดศรีบังวัน ลำพูน

idea1

Idea to learn skills and patterns of Mueng Petch craftspeople for conservation, Petchburi, Thailand

โครงการเรียนรู้ทักษะและลวดลายสกุลช่างเมืองเพชรเพื่องานอนุรักษ์ เพชรบุรี

 

ท่านสามารถดูวิดิโอการนำเสนอทั้ง 17 โครงการได้ทาง YouTube: http://tiny.cc/ICHideasTH

Event
-
PDF
Agenda1.42 MB
File attachment