fbpx การประชุมกลุ่มพันธมิตรเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (EEA) ครั้งที่ 7: กลไกการจัดทำงบประมาณและการจัดหาเงินทุนเพื่อเพิ่มความเสมอภาคทางการศึกษา | UNESCO Regional Office in Bangkok

การประชุมกลุ่มพันธมิตรเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (EEA) ครั้งที่ 7: กลไกการจัดทำงบประมาณและการจัดหาเงินทุนเพื่อเพิ่มความเสมอภาคทางการศึกษา

การประชุมกลุ่มพันธมิตรเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (EEA) ครั้งที่ 7: กลไกการจัดทำงบประมาณและการจัดหาเงินทุนเพื่อเพิ่มความเสมอภาคทางการศึกษา

กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้า หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับอีเมลยืนยัน ซึ่งจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเข้าร่วมประชุม


ความเป็นมา

กลุ่มพันธมิตรเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (EEA) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2563 โดยเป็นชุมชนของนักปฏิบัติการจากองค์กรต่าง ๆ กระทรวง และหน่วยงานรัฐ ตลอดจนองค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งพยายามผลักดันไปสู่ระบบการศึกษาที่ครอบคลุมและเสมอภาคมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็เพิ่มประสิทธิภาพในทุกระดับให้กับองค์กรเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาที่มีอยู่แล้ว กลุ่มพันธมิตรจัดการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีเพื่อหารือและยกระดับความเสมอภาคทางการศึกษาผ่านความพยายามร่วมกัน มีทั้งหมด 14 ประเทศ[1] และ 17 องค์กรท้องถิ่นและองค์กรระหว่างประเทศ[2] ที่เข้าร่วมประชุมและแบ่งปันความเชี่ยวชาญเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคในระบบการศึกษา โดยอาศัยความเชี่ยวชาญหลัก 4 ด้าน ได้แก่ 1) กรอบกฎหมายและการพัฒนาด้านนโยบาย 2) กลไกการจัดทำงบประมาณและการจัดหาเงินทุน 3) ระบบการจัดบริการและดำเนินการ 4) การติดตามและประเมินผล

การประชุมครั้งที่ 7 เน้นในเรื่อง ‘กลไกการจัดทำงบประมาณและการจัดหาเงินทุน’ เพื่อเพิ่มโอกาสสำหรับความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับชาติถึงระดับท้องถิ่น การประชุมแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนสำหรับบุคคลทั่วไปและส่วนสำหรับสมาชิก EEA โดยเฉพาะ การประชุมครั้งที่ 7 นี้มีจุดมุ่งหมายที่จะจุดประกายโอกาสในการทำงานร่วมกันและบ่งชี้ถึงผู้ที่สามารถเป็นสื่อกลางและรวมตัวกันทำหน้าที่ในการปูพื้นฐานสำหรับการพัฒนาก้าวต่อไปของ EEA และวางแผนกิจกรรมหลักสำหรับปี พ.ศ. 2566

เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลความเสมอภาคทางการศึกษา (EquityEdHub หรือ EEH) เปิดตัวเมื่อปลายปี พ.ศ. 2565 เป็นศูนย์กลางในการแบ่งปันความรู้เพื่อให้ผู้เรียนจากทั่วโลกสามารถเข้าถึงเนื้อหาในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของกลุ่มพันธมิตรในการยกระดับความเสมอภาคทางการศึกษาผ่านความพยายามร่วมกัน และมอบการสนับสนุนอย่างมีแก่นสารในด้านเทคนิคให้กับผู้ที่มีความต้องการ

วัตถุประสงค์

ส่วนสำหรับบุคคลทั่วไป:

  1. นำเสนอ ‘กลไกการจัดทำงบประมาณและการจัดหาเงินทุน’ เพื่อเพิ่มโอกาสสำหรับความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับชาติถึงระดับท้องถิ่น
  2. นำเสนองานวิจัยด้านการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับนักเรียนพิการจากประเทศฟิลิปปินส์
  3. แบ่งปันความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อตอบโจทย์ความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับพื้นที่จนถึงระดับชาติ

ส่วนสำหรับสมาชิก EEA โดยเฉพาะ:

  1. แนะนำสมาชิกใหม่ของ EEA
  2. รายงานและเสวนาโดยองค์กรหลัก เกี่ยวกับความคืบหน้าของกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้
  3. ระบุโอกาสในการทำงานร่วมกัน หารือเกี่ยวกับแนวคิดเบื้องต้น และตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมหลักที่จะดำเนินจากไตรมาสที่ 2 ถึงไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2566

ผู้ที่คาดว่าจะมาเข้าร่วม

  • ผู้บริหารการศึกษาในระดับท้องถิ่น ผู้อำนวยการเขตการศึกษา ครูใหญ่ ครู และพันธมิตร เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา
  • ผู้ที่มีศักยภาพเป็นสมาชิก EEA รวมถึงหน่วยงานรัฐบาล ผู้กำหนดนโยบาย องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ องค์กรและประเทศที่มีแนวคิดเดียวกัน
  • สมาชิก EEA รวมถึงประเทศสมาชิก ตัวแทนประเทศและตัวแทนองค์กร ผู้ปฏิบัติงาน ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค และหน่วยงานระหว่างประเทศที่ลงมือปฏิบัติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เวลาและสถานที่

เพื่อเข้าร่วมในส่วนสำหรับบุคคลทั่วไปในวันที่ 27 เมษายน 2566 (13.30–14.45 น. ตามเวลาในไทย) กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านลิงก์นี้

https://unesco-org.zoom.us/webinar/register/WN_2ordrYUISx2nTejRbWOTkQ

หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับอีเมลยืนยัน ซึ่งจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุม พร้อมกับลิงก์การประชุมอย่างเป็นทางการ

หมายเหตุ : การประชุมผ่าน Zoom รองรับผู้เข้าร่วมได้ 500 ท่านแรกเท่านั้น การประชุมส่วนนี้จะถ่ายทอดสดเป็นภาษาอังกฤษผ่านหน้าเฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูลความเสมอภาคทางการศึกษา (EEH) และภาษาไทยผ่านหน้าเฟซบุ๊ก กสศ. การประชุมส่วนนี้จะดำเนินแบบสองภาษา โดยจะมีบริการแปลภาษาไทยให้ตลอด

ติดต่อ

คุณปพล วุฒิไกรเกรียง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โครงการ
กลุ่มงานการรู้หนังสือและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ยูเนสโก กรุงเทพฯ
p.dhutikraikriang(at)unesco.org

คุณ Ilja Riekki
เจ้าหน้าที่ชำนาญการระดับปฏิบัติการ
กลุ่มงานการรู้หนังสือและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ยูเนสโก กรุงเทพฯ
i.riekki(at)unesco.org

วาระเบื้องต้น

ผู้ดำเนินรายการ: คุณ Ilja Riekki เจ้าหน้าที่ชำนาญการระดับปฏิบัติการ กลุ่มงานการรู้หนังสือและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ยูเนสโก กรุงเทพฯ

 

ระยะเวลา

รายการวาระการประชุม

เนื้อหา

5 นาที

กล่าวเปิดงาน

กล่าวเปิดงานโดย คุณอนันต์ วิชิตานันท์ นักวิชาการบริหารแผนงานและเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ สำนักพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประเทศไทย

40 นาที

ช่วงแบ่งปันความรู้สำหรับบุคคลทั่วไป

กลไกการจัดทำงบประมาณและการจัดหาเงินทุนเพื่อเพิ่มความเสมอภาคทางการศึกษา

ผู้บรรยายท่านที่ 1
การจัดหาทรัพยากรตามความต้องการเพื่อเป็นเครื่องมือในการบรรเทาผลกระทบจากการแบ่งแยกทางสังคมและในชุมชนเมือง –  คุณ Venla Bernelius ผู้ชำนาญพิเศษ นครเฮลซิงกิ และอาจารย์ มหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ

 

ผู้บรรยายท่านที่ 2
งานวิจัยเกี่ยวกับกองทุนการศึกษาพิเศษ (SEF) และการจัดหาเงินทุนเพื่อการศึกษาที่นับรวมผู้พิการ – คุณ Henry Grageda ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโครงการ (การศึกษา) ยูเอสเอด ประเทศฟิลิปปินส์ 

25 นาที

ถาม-ตอบ

เสวนาและถาม-ตอบ

5 นาที

กล่าวปิดงาน

กล่าวปิดงานโดย Datuk Dr. Habibah Abdul Rahim ผู้อำนวยการ สำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO Secretariat)


[1] ออสเตรเลีย แคนาดา จีน ฟินแลนด์ อินเดีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐปานามา ไทย สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

[2] องค์การวิจัยด้านการศึกษาแห่งออสเตรเลีย (AERO), Educate A Child (EAC), กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประเทศไทย, กองทุนการศึกษาโลก (GPE), สถาบันเพื่อความเป็นผู้นำทางการศึกษา (IEL), องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD), สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งชาติ (NILE), ประถม, Promise Neighborhoods, องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO), เอสไอแอล อินเทอร์เนชันนัล, ยูเนสโก กรุงเทพฯ, ยูนิเซฟ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก, ยูนิเซฟ ภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน (LACRO), ยูนิเซฟ ประเทศไทย, VVOB – การศึกษาเพื่อการพัฒนา และธนาคารโลก

Event
-