fbpx Intangible Cultural Heritage | UNESCO Regional Office in Bangkok

Intangible Cultural Heritage

  • 2023 아시아태평양 무형유산 교수학습 계획안 공모전
  • UNESCO invites schools to compete in Asia-Pacific Living Heritage Lesson Plan Contest 2023
  • UNESCO and DASTA renew commitment to sustainable tourism and the safeguarding of cultural and natural heritage
  • ການຝຶກອົບຮົມຄູອາຈານໄທ-ລາວ “ການນໍາໃຊ້ມໍລະດົກວັດທະນະທໍາທີ່ມີຊີວິດໃນການຈັດການຮຽນຮູ້ໃນຫ້ອງຮຽນ”
  • การอบรมสำหรับครูไทย-ลาว เรื่อง “การบูรณาการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน”

Latest Intangible Cultural Heritage

ยูเนสโกและ มทร. ธัญบุรี จัดประกวดภาพถ่าย ‘สืบสาน งานไม้ ลายมือช่าง’ ชิงเงินรางวัล

ภูมิปัญญางานไม้ของช่างไทยได้ถูกสืบทอดจากบรรพบุรุษจนมาถึงปัจจุบัน ไม้ในงานสถาปัตยกรรมอยู่รายรอบและใกล้ชิดตัวเรายิ่งกว่าที่คิด แม้จะซ่อนตัวอย่างเงียบเชียบจากการท้าทายของวัสดุสมัยใหม่ โครงการประกวดภาพถ่ายสถาปัตยกรรมงานไม้...