fbpx Publications | UNESCO Bangkok

Publications

แนวทางสำหรับพนักงานอัยการในการดำเนินคดีอาญาที่กระทำต่อนักข่าว (Guidelines for prosecutors on cases of crimes against journalists)

ส่วนประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งในความพยายามของประชามคมประหว่างประเทศเพื่อยุติการลอยนวลพ้นผิดของผู้ทำร้ายนักข่าวคือ การนำผู้กระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและทำให้พวกเขารับผิดชอบต่อการกระทำของตนตามหลักนิติธรรมและสิทธิมนุษยชน...