fbpx News and events | UNESCO Bangkok

News and events

Microsoft with UNESCO and partners surpass target milestone in “Accelerating Thailand” digital skills program

Programme accomplishes target under overall effort to enhance digital skills for more than 10 million New phase of programme aims to make an impact for 180,000 workers in 2022 ท่านสามารถอ่านเอกสารเผยแพร่เป็นภาษาไทยได้ที่นี่ Bangkok, 4 April 2022 –...

โรงแรมไทยมุ่งมั่นสร้างความยั่งยืน

ประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่เข้าร่วมกับยูเนสโกในปฏิญญาเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยดำเนินกิจกรรมสนับสนุนปฏิญญานี้ทั่วประเทศ ปฏิญญานี้เป็นโครงการนำร่องที่เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างยูเนสโก และเอ็กซ์พีเดีย กรุ๊ป...

เนคเทค สวทช. จับมือยูเนสโก นำ “นวนุรักษ์” สร้างคลังข้อมูลออนไลน์ จัดเก็บ สืบสาน เพื่อสร้างสรรค์สำหรับคนทำงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทย

2 เมษายน 2565 กรุงเทพมหานคร – เนื่องในวัน “อนุรักษ์มรดกไทย” กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)...