Education

  • UNESCO and UNDP resource-mapping and needs-assessment of vulnerable and marginalized Asia-Pacific youth in digital literacy, safety and participation
  • UNESCO and the Equitable Education Fund (EEF) of Thailand reaffirm mutual commitment to innovative financing for equitable education
  • 2nd Asia-Pacific Regional Education Minister’s Conference concludes with adoption of ‘Bangkok Statement 2022’
  • “Hand in Hand” World Challenge
  • Making the most of online and social media to advocate for mother tongue education in Asia-Pacific

Latest Education

ပညာရေးအတွက် အန္တရာယ်ရှိနိုင်သော အခြေအနေ - မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကလေးသူငယ်မျိုးဆက်သည် မိမိတို့၏လေ့လာသင်ယူမှုများကို ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိပြီး လူတိုင်း ပါဝင်နိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းများနှင့် ရှေ့ဆက်နိုင်ရမည်

Save the Children၊ UNESCO နှင့် UNICEF တို့မှ ပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက် ဘန်ကောက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မေလ ၂၀ ရက် - မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကလေးသူငယ်နှင့် လူငယ် ၁၂ သန်းကျော်သည် ပုံမှန်ပညာသင်ယူလေ့လာမှုအစီအစဉ်များကို လက်လှမ်းမှီမှုမရှိခဲ့သည်မှာ တစ်နှစ်ကျော် ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။...