Education

  • Well-being counts for better learning: Lessons from Asia-Pacific Happy School Framework and COVID-19
  • Happy Schools Guide and Toolkit: A Resource for Happiness, Learners’ Well-being and Social and Emotional Learning
  • Learning from Each Other: Initiatives at UNESCO Bangkok supported by Japanese Funds-in-Trust (JFIT) for the Promotion of Education in the Asia-Pacific Region
  • Ensuring continuity of education of children with disabilities during emergencies
  • UNESCO Bangkok supports ‘DESIRE 2021: Digital Sexuality Education Conference Asia-Pacific’, from 9 through 21 November 2021

Latest Education

ပညာရေးအတွက် အန္တရာယ်ရှိနိုင်သော အခြေအနေ - မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကလေးသူငယ်မျိုးဆက်သည် မိမိတို့၏လေ့လာသင်ယူမှုများကို ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိပြီး လူတိုင်း ပါဝင်နိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းများနှင့် ရှေ့ဆက်နိုင်ရမည်

Save the Children၊ UNESCO နှင့် UNICEF တို့မှ ပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက် ဘန်ကောက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မေလ ၂၀ ရက် - မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကလေးသူငယ်နှင့် လူငယ် ၁၂ သန်းကျော်သည် ပုံမှန်ပညာသင်ယူလေ့လာမှုအစီအစဉ်များကို လက်လှမ်းမှီမှုမရှိခဲ့သည်မှာ တစ်နှစ်ကျော် ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။...