fbpx Multimedia | Multisectoral Regional Office in Bangkok

Multimedia

รับสมัครเยาวชนทุกชาติพันธุ์เข้าร่วมฟอรั่มออนไลน์ "มรดกชุมชนเพื่อความยั่งยืน" 2563

ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และแหล่งมรดกท้องถิ่น สามารถช่วยให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดี ยั่งยืน และก้าวหน้าได้อย่างไร แล้วยูเนสโกจะช่วยให้คุณเป็นกำลังให้ชุมชนของคุณได้อย่างไร มาร่วมฟอรั่มเยาวชนกับเรา และพัฒนาโครงการเพื่อชุมชนของคุณเอง UNESCO Community Heritage for...

กระทรวงวัฒนธรรมแถลงจัดการแข่งขันฝีมืองานช่างอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ ครั้งแรกในประเทศไทย ร่วมกับยูเนสโก

10 กันยายน 2563 เพชรบุรี – กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมด้วยยูเนสโก กรุงเทพฯ แถลงข่าวเชิญชวนทีมช่างไม้เข้าร่วมสมัครการแข่งขันฝีมืองานช่างอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ครั้งแรกในประเทศไทย ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 ตุลาคมนี้ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์...

TechCul Initiative 2020 – Call for Thai tech and business partners

วงการศิลปะและวัฒนธรรมจะปรับตัวและก้าวหน้าอย่างไร ในยุค New Normal? เทคโนโลยีและธุรกิจสมัยใหม่จะร่วมมือกับภาคส่วนวัฒนธรรมฝ่าอุปสรรคนี้ไปได้อย่างไร? ยูเนสโกกำลังหาภาคีด้านเทคโนโลยีและธุรกิจในประเทศไทย เพื่อร่วมระดมความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมใหม่ใน...