fbpx Multimedia | UNESCO Bangkok

Multimedia

กระทรวงวัฒนธรรมแถลงจัดการแข่งขันฝีมืองานช่างอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ ครั้งแรกในประเทศไทย ร่วมกับยูเนสโก

10 กันยายน 2563 เพชรบุรี – กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมด้วยยูเนสโก กรุงเทพฯ แถลงข่าวเชิญชวนทีมช่างไม้เข้าร่วมสมัครการแข่งขันฝีมืองานช่างอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ครั้งแรกในประเทศไทย ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 ตุลาคมนี้ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์...

TechCul Initiative 2020 – Call for Thai tech and business partners

วงการศิลปะและวัฒนธรรมจะปรับตัวและก้าวหน้าอย่างไร ในยุค New Normal? เทคโนโลยีและธุรกิจสมัยใหม่จะร่วมมือกับภาคส่วนวัฒนธรรมฝ่าอุปสรรคนี้ไปได้อย่างไร? ยูเนสโกกำลังหาภาคีด้านเทคโนโลยีและธุรกิจในประเทศไทย เพื่อร่วมระดมความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมใหม่ใน...