Communication and Information

  • Softwareheritage.org, UNESCO and Inria open the Archive of the Digital Age
  • UNESCO Myanmar discusses Media and Information Literacy solutions for intercultural-dialogue and countering hate-speech and misinformation
  • Across the world, journalism is under fire
  • Media and Information Literacy Curriculum for Teachers now available in Myanmar Language
  • World Press Freedom Day: Journalists and Civil Society call for reforms and media literacy for greater Press Freedom in Myanmar

Latest Communication and Information

ການເຊື້ອເຊີນໃຫ້ສົ່ງບົດເລື່ອງ: ນັກເຄື່ອນໄຫວໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ໃນເມືອງທີ່ປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງແມ່ຍິງໃນ ສປປ ລາວ

ຫົວຂໍ້ : ‘ ເຖິງເວລາແລ້ວ : ນັກເຄື່ອນໄຫວໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ໃນເມືອງທີ່ປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງແມ່ຍິງ ’ ກຳນົດເວລາ ​ ສົ່ງ : 25 ມີນາ 2018 ເປີດໃຫ້ : ນັກຂ່າວ , ນັກສຶກສ ​າຂະ​ແໜງສື່​ສານມວນຊົນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນແມ່ຍິງສາກົນ 2018, ອົງການ UNESCO ປະຈຳບາງກອກ ປະເທດໄທ...