fbpx Culture | UNESCO Regional Office in Bangkok

Culture

  • 2023 아시아태평양 무형유산 교수학습 계획안 공모전
  • UNESCO invites schools to compete in Asia-Pacific Living Heritage Lesson Plan Contest 2023
  • Conservators and archaeologists from South-East Asia undergo training in conservation of underwater artefacts
  • UNESCO and DASTA renew commitment to sustainable tourism and the safeguarding of cultural and natural heritage
  • UNESCO extends call for entries to its 2023 Asia-Pacific Awards for Cultural Heritage Conservation

Latest Culture

ປະກາດ: ຜູ້ໄດ້ຮັບຄັດເລືອກເຂົ້າຮ່ວມເວທີສົນທະນາທູດຊາວໜຸ່ມແຂວງຫຼວງພະບາງຄັ້ງທຳອິດ

ວັນທີ 20 ສິງຫາ – 15 ຕຸລາ 2022 ທາງອອນໄລນ໌ແລະຫຼວງພະບາງ ອົງການຢູເນສໂກ ມະຫາວິທະຍາໄລຂອງສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີໂຕກຽວ ສູນຝຶກອົບຮົມສາກົນສໍາລັບມໍລະດົກວັດທະນະທໍາທີ່ບໍ່ເປັນວັດຖຸໃນ​ພາກ​ພື້ນ​ອາ​ຊີ​ປາ​ຊີ​ຟິກ ສູນສິລະປະພື້ນເມືອງແລະຊົນເຜົ່າ...

ຮັບສະໝັກຊາວໜຸ່ມເຂົ້າຮ່ວມ ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ຜູ້ຕາງຫນ້າຊາວໜຸ່ມຫຼວງພະບາງ “ສ້າງນະວັດຕະກໍາຂອງຊຸມຊົນເພື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະນາແບບຍືນຍົງແລະ ຮັກສາມໍລະດົກວັດທະນະທໍາທີ່ບໍ່ເປັນວັດຖຸ”

ໂອກາດດີໆສຳລັບໄວໜຸ່ມຫຼວງພະບາງທີ່ຈະໄດ້ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າ​ຊາວໜຸ່ມສື່ສານກ່ຽວກັບຊຸມຊົນແລະມໍລະດົກວັດທະນະທໍາທີ່ບໍ່ເປັນວັດຖຸ ຮ່ວມ​ກັບອົງການຢູເນສໂກ ມະຫາວິທະຍາໄລຂອງສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີໂຕກຽວ ສູນຝຶກອົບຮົມສາກົນສໍາລັບມໍລະດົກວັດທະນະທໍາທີ່ບໍ່ເປັນວັດຖຸໃນ​ພາກ​ພື້ນ...

ປະກາດການຄັດເລືອກ: Community Heritage for Sustainability UNESCO Youth Forum | ສປປລາວ.

ປະກາດການຄັດເລືອກ: Community Heritage for Sustainability UNESCO Youth Forum | ສປປລາວ. ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະປະກາດຊາວໜຸ່ມທີ່ຖືກຄັດເລືອກຈາກ 183 ໃບສະຫມັກເຂົ້າຮ່ວມ UNESCO Youth Forum ມໍລະດົກຊຸມຊົນເພື່ອຄວາມຍືນຍົງ ຂອງສປປລາວ...