fbpx Publications | UNESCO Regional Office in Bangkok

Publications

แนวทางสำหรับพนักงานอัยการในการดำเนินคดีอาญาที่กระทำต่อนักข่าว (Guidelines for prosecutors on cases of crimes against journalists)

ส่วนประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งในความพยายามของประชามคมประหว่างประเทศเพื่อยุติการลอยนวลพ้นผิดของผู้ทำร้ายนักข่าวคือ การนำผู้กระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและทำให้พวกเขารับผิดชอบต่อการกระทำของตนตามหลักนิติธรรมและสิทธิมนุษยชน...

การสนทนาครั้งใหญ่ คู่มือในการแก้ไขปัญหาความรุนแรง ต่อผู้หญิงในสื่อและโดยสื่อ / The Big Conversation: Handbook to Address Violence against Women in and through the Media

คู่มือเล่มนี้เป็นแนวทางสำหรับ UN และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ทำงานร่วมกับองค์กรสื่อเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและป้องกันความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง...