UNESCO Stories

Latest UNESCO Stories

ทุ่งไหหินในประเทศลาวกำลังบอกอะไรกับเราเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงทางภัยพิบัติในยุคการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

ภูมิทัศน์โบราณคดีเก่าแก่แห่งนี้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่สร้างความเสียหายอย่างหนักต่อการท่องเที่ยว แม้ว่าจะเพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกโดยยูเนสโกมาได้ 1 ปีเศษ...

เรื่องราวของชิทโก: เปิดโอกาสแห่งชีวิต ด้วยการศึกษาที่ไร้พรมแดน

เมื่อสองปีที่ผ่านมา ชิทโก เด็กชายต่างด้าวชาวเมียนมาร์วัย 11 ปี ต้องออกจากโรงเรียนเพราะพ่อแม่ของเขาได้ตัดสินใจให้เขาเริ่มช่วยทำงานหารายได้จุนเจือครอบครัว หากพ่อแม่ของชิทโกไม่คิดที่จะเปลี่ยนใจ ชิทโกคงต้องทำงานอย่างเหนื่อยยากในไร่เพื่อหาเงิน...