fbpx News and events | UNESCO Bangkok

News and events

การประชุมพันธมิตรเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (EEA) ครั้งที่ 6: การปฏิบัติตามหลักความเสมอภาคเพื่อจัดสรรห้องเรียนที่ครอบคลุมทุกคน

ภูมิหลัง พันธมิตรเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (EEA) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2563 เป็นชุมชนของนักปฏิบัติการจากองค์กรต่าง ๆ กระทรวงและหน่วยงานรัฐ ตลอดจนองค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งพยายามผลักดันไปสู่ระบบการศึกษาที่ครอบคลุมและเสมอภาคมากขึ้น...
Event
Feb 07, 2023 - Feb 07, 2023

ตามรอยไม้ลายมือช่างโบราณ ที่วัดพุทไธศวรรย์และวัดไชยวัฒนาราม

UNESCO Field Trip No. 2 ยูเนสโกชวนเที่ยว(ไม่)เล่น เน้นสาระล้วน ๆ วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 10.00-17.00 น. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมนอกสถานที่ 1 วัน เอาใจคนอยากสร้างเพื่อนที่ชอบเที่ยวแบบหนักสมอง พานักอนุรักษ์ ช่างอนุรักษ์...
Event
Feb 25, 2023 - Feb 25, 2023

ยูเนสโกและ มทร. ธัญบุรี จัดประกวดภาพถ่าย ‘สืบสาน งานไม้ ลายมือช่าง’ ชิงเงินรางวัล

ภูมิปัญญางานไม้ของช่างไทยได้ถูกสืบทอดจากบรรพบุรุษจนมาถึงปัจจุบัน ไม้ในงานสถาปัตยกรรมอยู่รายรอบและใกล้ชิดตัวเรายิ่งกว่าที่คิด แม้จะซ่อนตัวอย่างเงียบเชียบจากการท้าทายของวัสดุสมัยใหม่ โครงการประกวดภาพถ่ายสถาปัตยกรรมงานไม้...

ยูเนสโก มทร.ธัญบุรี และมูลนิธิเอสซีจี เชิญชวนผู้สนใจงานอนุรักษ์มาร่วมงานนิทรรศการงานไม้อนุรักษ์ CCF 2023 ครั้งแรกในเมืองไทย

นิทรรศการงานไม้อนุรักษ์ หรือ Conservation Carpentry Fair (CCF 2023) จะเปิดประตูบานใหม่สู่โอกาสสร้างงานสร้างอาชีพในฐานะนักอนุรักษ์ 9-12 กุมภาพันธ์นี้ ที่ มทร.ธัญบุรี นิทรรศการนี้จัดโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)...

การหาแนวทางแก้ปัญหาอุทกภัยโดยอาศัยมรดกเป็นพื้นฐาน

โดย มณฑิรา หรยางกูร อูนากูล เจ้าหน้าที่บริหารแผนงานด้านวัฒนธรรม ยูเนสโก กรุงเทพฯ เมื่อใดก็ตามที่ประเทศไทยประสบเหตุอุทกภัย เราจะได้ยินเสียงเรียกร้องมากมายให้ขยายทางระบายน้ำ ทำแนวกั้นริมแม่น้ำใหม่ และสร้างสถานีสูบน้ำเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม...

ยูเนสโกและประเทศญี่ปุ่นประกาศโครงการการศึกษาในสถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับเด็กข้ามชาติที่หนีความรุนแรงตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา

รัฐบาลญี่ปุ่นให้คำมั่นจัดสรรเงินทุน 2.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการช่วยเหลือเด็กข้ามชาติในด้านการศึกษาผ่านช่องทางดิจิทัลและความมั่นคงทางอาหาร เพื่อช่วยในการฟื้นฟูการเรียนรู้และปกป้องพวกเขาจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ การค้ามนุษย์ และการแสวงประโยชน์จากแรงงานเด็ก...