ท่านทำงานในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมในประเทศไทยหรือไม่? ความคิดเห็นของท่านสำคัญสำหรับเรา

ท่านทำงานในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมในประเทศไทยหรือไม่? ความคิดเห็นของท่านสำคัญสำหรับเรา

ความท้าทายและการจัดลำดับความสำคัญของภาคส่วนต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมในประเทศไทย
อภิปรายครั้งที่ 1: วรรณกรรมและสิ่งพิมพ์ – วันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม เวลา 19:00 – 21:00 น.
อภิปรายครั้งที่ 2: ศิลปะการแสดง – วันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม เวลา 19:00 – 21:00 น.
อภิปรายครั้งที่ 3: ทัศนศิลป์/วิจิตรศิลป์ – วันอังคาร ที่ 26 พฤษภาคม เวลา 19:00 – 21:00 น.
อภิปรายครั้งที่ 4: สถาปัตยกรรม/การออกแบบ – วันอังคาร ที่ 2 มิถุนายน เวลา 16:30-19:00 น.
อภิปรายครั้งที่ 5: ดนตรี –วันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน เวลา 19:00-21:00 น.
อภิปรายครั้งที่ 6: พิพิธภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  –วันอังคาร ที่ 23 มิถุนายน เวลา 19:00-21:00 น.
ท่านสามารถเข้าร่วมการอภิปรายโดยไปที่ ลิงก์นี้

[English]

การอภิปรายนี้จัดขึ้นโดยยูเนสโก กรุงเทพฯ และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ วัตถุประสงค์ของการอภิปรายมีดังนี้

  • ถกเถียงและพูดคุยถึงความท้าทายที่ผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้ประสบ อันเป็นผลพวงมาจากสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงภาวะหลังจากนั้น
  • ระบุการจัดลำดับความสำคัญและกิจกรรมสำหรับการสนับสนุนในอนาคต รวมทั้งกิจกรรมอันก่อให้เกิดการพัฒนาเครือข่าย

การปรึกษาหารือจะดำเนินการภายใต้ขอบข่ายการทำงานของโครงการ “การสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทย” โดยการสนับสนุนจากรัฐบาลของสาธารณรัฐเกาหลี กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหว ResiliArt ของยูเนสโก

กรุณาส่งคำถามของท่านมายังคุณกมลรัตน์ ชยามฤต ที่อีเมล k.chayamarit(at)unesco.org และคุณวราภรณ์ อ่อนน้อม ที่อีเมล w.onnom(at)unesco.org