เยาวชนนำเสนอแนวคิดโครงการมรดกชุมชนเพื่อความยั่งยืน

เยาวชนนำเสนอแนวคิดโครงการมรดกชุมชนเพื่อความยั่งยืน

[English]

เรียนเชิญหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สนใจการทำงานกับชุมชนท้องถิ่นและมรดกภูมิปัญญาร่วมฟังการนำเสนอแนวคิดโครงการมรดกชุมชนเพื่อความยั่งยืน โดยเยาวชนรุ่นใหม่หลากหลายชาติพันธุ์ การนำเสนอนี้เป็นผลจากการอบรมโครงการ Community Heritage for Sustainability “มรดกชุมชนเพื่อความยั่งยืน” Youth Forum Thailand ครั้งแรกในประเทศไทย

ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม Zoom ได้ทาง http://tiny.cc/uhyzoom โดยเมื่อท่านลงทะเบียนแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลฉบับหนึ่งที่มีลิงก์เข้าห้อง Zoom และ passcode สำหรับทั้ง 2 วัน โดยใน Zoom ความคิดเห็นทั้งวาจาและลายลักษณ์อักษรของท่านจะได้รับการบันทึกและตอบโดยเยาวชน และมีล่ามภาษาไทย-อังกฤษ ตลอดงาน

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถชมการนำเสนอสดและย้อนหลังได้ทาง Facebook Live ผ่านเฟซบุ๊กเพจของ “UNESCO Bangkok” (www.facebook.com/unescobangkok)

กำหนดการ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563

13:00-13:10

ต้อนรับสู่ Idea Showcase โดย ดร. ซุง บี ฮาน หัวหน้าแผนกวัฒนธรรม ยูเนสโก กรุงเทพฯ

13:10-13:30

การแทงหยวก นครไทย พิษณุโลก

ทีมเยาวชนนำเสนอ 10 นาทีต่อทีม

ผู้แสดงความคิดเห็นรับเชิญกล่าว 10 นาทีต่อทีม โดยมี 3-4 ท่านกล่าวแสดงความคิดเห็นให้แต่ละทีม

13:30-13:50

วัฒนธรรมผ้า ชาวไทใหญ่ บ้านม่อนปิ่น เชียงใหม่

13:50-14:10

หัตถกรรมผ้าสันกำแพง ชุมชนออนใต้ เชียงใหม่

14:10-14:30

ลายผ้าประเพณีกะเหรี่ยง สบเมย แม่ฮ่องสอน

14:30-14:50

การแทงหยวก ชุมชนวัดจำปา ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

15:00-15:20

เครื่องเขิน ชุมชนดงป่างิ้ว อ.สันป่าตอง เชียงใหม่

15:20-15:40

ละครชาตรี อ.วิเศษชัยชาญ อ่างทอง

15:40-16:00

ละครชาตรี ชุมชนนางเลิ้ง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563

13:00-13:20

อาหาร ชุมชนนางเลิ้ง กรุงเทพมหานคร

ทีมเยาวชนนำเสนอ 10 นาทีต่อทีม

ผู้แสดงความคิดเห็นรับเชิญกล่าว 10 นาทีต่อทีม โดยมี 3-4 ท่านกล่าวแสดงความคิดเห็นให้แต่ละทีม

13:20-13:40

มะตะบะ ปุยุด ปัตตานี

13:40-14:00

ขนมปาด คลองลาน กำแพงเพชร

14:00-14:20

แกงตอแม๊ะ ถนนบุรีวานิช สตูล

14:20-14:40

ภูมิปัญญาการใช้เครื่องเรือนปกาเกอะญอ บ้างห้วยบง เชียงใหม่

14:40-15:00

นิทานพื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ (ปกาเกอะญอ) เชียงใหม่

15:00-15:20

กลองสะบัดชัย รักษ์ถิ่นเกิด บ้านหนองปลามัน เชียงใหม่

15:20-15:40

สลากย้อม ชุมชนวัดศรีบังวัน ลำพูน

15:40-16:00

ทักษะและลวดลายสกุลช่างเมืองเพชร เพชรบุรี

16:00-16:10

ปิด Idea Showcase โดย คุณเหลียง บิน ผู้อำนวยการใหญ่ CRIHAP

Event
-
PDF
Agenda1.42 MB
File attachment