fbpx Culture | Multisectoral Regional Office in Bangkok

Culture

  • UNESCO and New World Development Company to co-host inaugural International Symposium on Heritage Conservation in Hong Kong
  • Call for applications: Sustainable Heritage Management Executive Course, June–August 2023
  • UNESCO NEWVIEW XR FieldLAB Online Programme
  • UNESCO NEWVIEW XR FieldLAB Online Programme
  • ການຝຶກອົບຮົມຄູອາຈານໄທ-ລາວ “ການນໍາໃຊ້ມໍລະດົກວັດທະນະທໍາທີ່ມີຊີວິດໃນການຈັດການຮຽນຮູ້ໃນຫ້ອງຮຽນ”

Latest Culture

ປະກາດ: ຜູ້ໄດ້ຮັບຄັດເລືອກເຂົ້າຮ່ວມເວທີສົນທະນາທູດຊາວໜຸ່ມແຂວງຫຼວງພະບາງຄັ້ງທຳອິດ

ວັນທີ 20 ສິງຫາ – 15 ຕຸລາ 2022 ທາງອອນໄລນ໌ແລະຫຼວງພະບາງ ອົງການຢູເນສໂກ ມະຫາວິທະຍາໄລຂອງສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີໂຕກຽວ ສູນຝຶກອົບຮົມສາກົນສໍາລັບມໍລະດົກວັດທະນະທໍາທີ່ບໍ່ເປັນວັດຖຸໃນ​ພາກ​ພື້ນ​ອາ​ຊີ​ປາ​ຊີ​ຟິກ ສູນສິລະປະພື້ນເມືອງແລະຊົນເຜົ່າ...

ຮັບສະໝັກຊາວໜຸ່ມເຂົ້າຮ່ວມ ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ຜູ້ຕາງຫນ້າຊາວໜຸ່ມຫຼວງພະບາງ “ສ້າງນະວັດຕະກໍາຂອງຊຸມຊົນເພື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະນາແບບຍືນຍົງແລະ ຮັກສາມໍລະດົກວັດທະນະທໍາທີ່ບໍ່ເປັນວັດຖຸ”

ໂອກາດດີໆສຳລັບໄວໜຸ່ມຫຼວງພະບາງທີ່ຈະໄດ້ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າ​ຊາວໜຸ່ມສື່ສານກ່ຽວກັບຊຸມຊົນແລະມໍລະດົກວັດທະນະທໍາທີ່ບໍ່ເປັນວັດຖຸ ຮ່ວມ​ກັບອົງການຢູເນສໂກ ມະຫາວິທະຍາໄລຂອງສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີໂຕກຽວ ສູນຝຶກອົບຮົມສາກົນສໍາລັບມໍລະດົກວັດທະນະທໍາທີ່ບໍ່ເປັນວັດຖຸໃນ​ພາກ​ພື້ນ...

ປະກາດການຄັດເລືອກ: Community Heritage for Sustainability UNESCO Youth Forum | ສປປລາວ.

ປະກາດການຄັດເລືອກ: Community Heritage for Sustainability UNESCO Youth Forum | ສປປລາວ. ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະປະກາດຊາວໜຸ່ມທີ່ຖືກຄັດເລືອກຈາກ 183 ໃບສະຫມັກເຂົ້າຮ່ວມ UNESCO Youth Forum ມໍລະດົກຊຸມຊົນເພື່ອຄວາມຍືນຍົງ ຂອງສປປລາວ...