fbpx ການເຊື້ອເຊີນໃຫ້ສົ່ງບົດເລື່ອງ: ນັກເຄື່ອນໄຫວໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ໃນເມືອງທີ່ປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງແມ່ຍິງໃນ ສປປ ລາວ | UNESCO Bangkok

ການເຊື້ອເຊີນໃຫ້ສົ່ງບົດເລື່ອງ: ນັກເຄື່ອນໄຫວໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ໃນເມືອງທີ່ປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງແມ່ຍິງໃນ ສປປ ລາວ

ການເຊື້ອເຊີນໃຫ້ສົ່ງບົດເລື່ອງ: ນັກເຄື່ອນໄຫວໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ໃນເມືອງທີ່ປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງແມ່ຍິງໃນ ສປປ ລາວ

ຫົວຂໍ້: ເຖິງເວລາແລ້ວ: ນັກເຄື່ອນໄຫວໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ໃນເມືອງທີ່ປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງແມ່ຍິງ
ກຳນົດເວລາສົ່ງ: 25 ມີນາ 2018
ເປີດໃຫ້: ນັກຂ່າວ, ນັກສຶກສ​າຂະ​ແໜງສື່​ສານມວນຊົນ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນແມ່ຍິງສາກົນ 2018, ອົງການ UNESCO ປະຈຳບາງກອກ ປະເທດໄທ ​ເຊື້ອ​ເຊີນໃຫ້ນັກຂ່າວ ແລະ ນັກສຶກສາ​ຂະ​ແໜງສື່​ສານມວນຊົນໃນ ສປປ ລາວ ຊ່ວຍສ່ອງແສງນັກເຄື່ອນໄຫວໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ໃນເມືອງ ທີ່ໄດ້ປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງແມ່ຍິງ.

ຄະນະກຳມະການຂອງອົງການ UNESCO ຈະຄັດເລືອກສາມເລື່ອງ ແລະ ຈະ​ນຳສະເໜີເລື່ອງດັ່ງກ່າວລົງໃນເວັບໄຊຂອງອົງການ UNESCO ບາງກອກ ແລະ ນັກຂຽນທັງສາມຈະຖືກເຊື້ອເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນເສລີພາບຂ່າວສານໂລກ ຫຼຶ World Press Freedom Day ໃນວັນທີ 3 ພຶດສະພາ ທີ່ບາງກອກ, ປະເທດໄທ. (ທາງອົງການ UNESCO ຈະຮັບຜິດຊອບຄ່າເດີນທາງ, ຄ່າພັກເຊົ່າ ແລະ ຄ່າອາຫານໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ).

ສຳລັບອົງການ UNESCO, ບົດບາດຍິງຊາຍເປັນຫຼັກການດ້ານສິດທິມະນຸດ ເຊິ່ງເປັນເງື່ອນໄຂເບື້ອງຕົ້ນໃນການພັດທະນາທີ່ແນໃສ່ບຸກຄົນແບບຍືນຍົງ, ແລະ ເປັນເປົ້າໝາຍໃນຕົວ. ດ້ວຍການສ່ອງແສງ​ລົງ​ໃນ​ບົດ​ເລື່ອງດັ່ງກ່າວ, ອົງການ UNESCO​ ມີ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃນ​ການປູກຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ສົ່ງເສີມການຮັບຮູ້ແມ່ຍິງ ແລະ ເປັນກະບອກສຽງໃຫ້ແມ່ຍິງໃນສື່ມວນຊົນ. ຫົວຂໍ້ຂອງການແຂ່ງຂັນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນແມ່ຍິງສາກົນຂອງປີນີ້, “ເຖິງເວລາແລ້ວ: ນັກເຄື່ອນໄຫວໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ໃນເມືອງທີ່ປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງແມ່ຍິງ”.

ລັດຖະບານຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຊັນ ສົນ​ທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການ​ລົບ​ລ້າງ​ການ​ຈຳ​ແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ ໃນປີ 1981. ອີງຕາມອົງການເພື່ອແມ່ຍິງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ, “ສິ່ງທ້າທາຍຫຼັກຕໍ່ບົດບາດຍິງຊາຍໃນ ສປປ ລາວ ຄືໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງສາມາດເຂົ້າເຖິງກາລະໂອກາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນເທົ່າທຽມກັບຜູ້ຊາຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ​ແມ່​ຍິງ​ທີ່ດ້ອຍໂອກາດ. ການບໍ່ຮູ້ໜັງສື, ສຸຂະພາບການຈະເລີນພັນທີ່ບໍ່ແຂງແຮງ, ຄວາມບໍ່
ໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ການ​ບໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ ເປັນບູລິມະສິດສູງສຸດໃນການພັດທະນາສຳລັບແມ່ຍິງ
.”

ແມ່ຍິງມີບົດບາດສຳຄັນໃນສັງຄົມລາວ, ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ຈະຢູ່ໃນຂະແໜງການທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ ແລະ ບົດບາດຂອງເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ເປັນ​ທີ່ຍອມຮັບໃນສັງຄົມ.

ວັນແມ່ຍິງສາກົນ 2018 ເປັນໂອກາດສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງໃນທຸກສະພາວະ, ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ໃນເມືອງ, ແລະ ເລັ່ງການເຄື່ອນໄຫວທົ່ວໄປສຳລັບສິດ​ທິແມ່ຍິງ, ຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ຄວາມຍຸດທິທຳທົ່ວໂລກ.

ລາຍລະອຽດການສົ່ງບົດເລື່ອງ:

​ບົດເລື່ອງຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການດັ່ງນີ້:

  • ​ບົດເລື່ອງຕ້ອງຂຽນເປັນພາສາອັງກິດ ຫຼື ພາສາລາວ; ການສົ່ງບົດເລື່ອງເປັນພາສາອັງກິດແມ່ນຕ້ອງ​ຂຽນ ລະຫວ່າງ 400 ຫາ 800 ຄຳ.
  • ຄັດເລືອກເລື່ອງດຽວທີ່ເປັນເອກະລັກແລະຕອບໂຈດຂອງຫົວຂໍ້, ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນນັກເຄື່ອນໄຫວໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ/ຫຼື ໃນເມືອງທີ່ປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງແມ່ຍິງໃນ ສປປ ລາວ. ອາດຈະໝາຍເຖິງ ຜູ້ຊາຍ ຫຼື ແມ່ຍິງທີ່ເຮັດວຽກເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ຍິງໃນ​ການອ້າງສິດຂອງຕົນ / ຮູ້ເຖິງສັກກະຍາພາບຂອງຕົນ, ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການເຂົ້າເຖິງກາລະໂອກາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີ່ເທົ່າທຽມກັບຜູ້ຊາຍ.
  • ທ່ານສາມາດແຕ່ງເລື່ອງໃນຮູບແບບທີ່ທ່ານຕ້ອງການ: ທ່ານສາມາດແຕ່ງເປັນບົດຄວາມ, ເປັນ​ຊີວະປະຫວັດ, ເປັນບົດສົນທະນາ, ເປັນກາບກອນ, ຫຼື ເປັນນິທານກໍ່ໄດ້. ໃຫ້ທ່ານໃຊ້ຄວາມຄິດສ້າງສັນ; ແຕ່ງເລື່ອງທີ່ອ່ານງ່າຍສາມາດດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງຜູ້ອ່ານໃນເລື່ອງຂອງຊີວິດແມ່ຍິງໃນ ສປປ ລາວ.

ການສະໝັກ:

ທຸກການສະໝັກ ແລະ ບົດ​ເລື່ອງແມ່ນຕ້ອງໄດ້ສົ່ງກ່ອນວັນທີ 25 ມີນາ ໂດຍແຈ້ງລາຍລະອຽດການຕິດຕໍ່ຜູ້ຂຽນທີ່ ci.bgk@unesco.org ຫຼື ຜ່ານເວັບໄຊ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7XAWFZNLplotvt0xBAg4bjagp5kFQUL0BIifnISjyfBUCYg/viewform?c=0&w=1

ຖ້າທ່ານມີຄຳຖາມເພີ່ມເຕີມ, ສາມາດຕິດຕໍ່ອົງການ UNESCO ບາງກອກ ​ທີ່ ci.bgk@unesco.org