fbpx Together For Peace Silent Manga Catalogue Teacher's Companion | Multisectoral Regional Office in Bangkok

Together For Peace Silent Manga Catalogue Teacher's Companion

Together For Peace Silent Manga Catalogue Teacher's Companion

t4pSilent Manga refers to manga stories told entirely through illustrations without the use of dialogue. This Silent Manga Catalogue Teacher's Companion is intended for use by teachers (or parents) together with Silent Manga Catalogue, a compilation of Silent Manga entries selected from SILENT MANGA AUDITION® Round 13, which was based on the theme ‘Together for Peace’. The manga stories showcase different aspects of peace as envisioned by artists around the world, and based on various related topics such as out-of-school children, lifelong learning, anti-bullying, conflict, youth, learning to live together, refugees and shared histories. Through the power of Silent Manga, teachers can use such manga stories to spark a thought-provoking discussion among younger generations that represent the chief architects of world peace not only in our own times, but in the years to come.


การ์ตูนมังงะเงียบหมายถึงการ์ตูนมังงะที่บอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดด้วยรูปภาพ ไม่มีการใช้บทสนทนา คู่มือผู้สอนสำหรับหนังสือรวมผลงานการ์ตูนมังงะเงียบเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คุณครู (หรือคุณพ่อคุณแม่) ใช้ประกอบคู่กับหนังสือรวมผลงานการ์ตูนมังงะเงียบ ซึ่งรวบรวมผลงานการ์ตูนมังงะที่ได้รับเลือกจากงานประกวด SILENT MANGA AUDITION® ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Together for Peace (ร่วมกันเพื่อสันติภาพ) การ์ตูนมังงะแต่ละเรื่องนำเสนอแง่มุมต่าง ๆ ของสันติภาพที่ศิลปินทั่วโลกวาดฝันถึง โดยเป็นเรื่องราวในประเด็นที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น เด็กนอกระบบการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต การต่อต้านการกลั่นแกล้งรังแก ปัญหาความขัดแย้ง เยาวชน การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน ประเด็นผู้ลี้ภัย ตลอดจนประวัติศาสตร์ร่วมกัน  ผู้สอนสามารถใช้การ์ตูนมังงะเหล่านี้ช่วยจุดประกายการอภิปรายกระตุ้นต่อมความคิดในหมู่อนุชนรุ่นหลังที่เป็นตัวแทนของผู้ที่จะร่วมสร้างสันติภาพให้บังเกิดขึ้นในโลกใบนี้ทั้งในยุคสมัยของพวกเราและในอนาคตที่จะมาถึง


ກາຕູນມັງງະງຽບ ໝາຍເຖິງເລື່ອງກາຕູນມັງງະທີ່ເລົ່າເລື່ອງທັງໝົດຜ່ານຮູບແຕ້ມໂດຍບໍ່ມີການນໍາໃຊ້ບົດສົນທະນາ. ຄູ່ມືຄູ ສໍາລັບປຶ້ມລວມຜົນງານກາຕູນມັງງະງຽບນີ້ ມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອໃຫ້ຄູສອນ (ຫຼື ພໍ່ແມ່) ນໍາໃຊ້ຮ່ວມກັບປຶ້ມລວມຜົນງານກາຕູນມັງງະງຽບ ເຊິ່ງລວບລວມມາຈາກຜົນງານກາຕູນມັງງະທີ່ເຂົ້າປະກວດ ໂດຍຖືກຄັດເລືອກຈາກ SILENT MANGA AUDITION® ຄັ້ງທີ່ 13 ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ຮ່ວມກັນ ເພື່ອສັນຕິພາບ”. ເນື້ອເລື່ອງຂອງກາຕູນມັງງະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນລັກສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງສັນຕິພາບຕາມຈິນຕະນາການຂອງສິລະປິນໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ອີງໃສ່ຫົວຂໍ້ຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ: ເດັກນ້ອຍທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ, ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ, ການຕ້ານການຂົ່ມເຫັງ, ຄວາມຂັດແຍ້ງ, ເລື່ອງໄວໜຸ່ມ, ການຮຽນຮູ້ການຢູ່ຮ່ວມກັນ, ຊາວອົບພະຍົບ ແລະ ການມີປະຫວັດສາດຮ່ວມກັນ. ຜ່ານກາຕູນມັງງະງຽບນີ້, ຄູສອນສາມາດນໍາໃຊ້ບົດເລື່ອງກາຕູນມັງງະດັ່ງກ່າວ ຈູດປະກາຍໃຫ້ເກີດຄວາມຄິດທີ່ກະຕຸ້ນການສົນທະນາລະຫວ່າງໄວໜຸ່ມທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງສັນຕິພາບໂລກ ບໍ່ພຽງແຕ່ໃນຍຸກຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າອີກດ້ວຍ.


Немая манга означает истории в формате манги, рассказанные только посредством  иллюстраций  без  использования  диалогов.  Пособие  для учителей по работе с каталогом немой манги предназначено для использования учителями (или родителями) вместе с каталогом немой манги «Silent Manga Catalogue», сборником работ в стиле немой манги, отобранных в ходе 13-го тура Конкурса немой манги SILENT MANGA AUDITION®, темой которого был лозунг «Вместе за мир».Истории манги демонстрируют различные аспекты мирных процессов в представлении художников со всего света, и строятся на различных смежных темах, таких как дети, не посещающие школу, обучение на протяжении  всей  жизни,  борьба  с  издевательствами,  конфликты,  молодёжь,  необходимость  учиться  жить  вместе,  беженцы  и  общая  история. Благодаря выразительной силе немой манги, учителя могут использовать такие истории в формате манги, чтобы побудить к на-во дящей на размышления дискуссии молодое поколение, которое представляет  собой  главных  созидателей  мира  во  всём  мире  не  только в наше время, но и в будущем.


Manga - bu yapon komiksidir. Komiks- bu rasmlar orqali hikoyalarni ifodalashdir. So‘zsiz  Manga  -  so‘zlardan  foydalanmasdan  yaxlit  rasmli  tasvirlar  orqali  berilgan manga hikoyalari majmuidir. So‘zsiz Manga turkumidagi hikoyalardan foydalanish  bo‘yicha  mazkur  yo‘riqnoma  o‘qituvchilar  (yoki  ota-onalar)ga  “Tinchlik uchun birga” mavzusi asosida SILENT MANGA AUDITION® 13-nashrida tanlangan “Silent Manga” (So‘zsiz Manga) ma’lumotlar katalogi bilan birgalikda foydalanish uchun tavsiya etiladi.Manga hikoyalari dunyoning turli mamlakatlari rassomlarining tasavvuridagi tinchlikning  turfa  jihatlarini  namoyish  etadi  va  bolalarning  maktabdan  tashqaridagi  faoliyati,  hayot  davomida  ta’lim  olishlari,  zo‘ravonlikka  qarshi,  nizo  va  mojarolar,  yoshlar  hayoti,  birgalikda  yashashni  o‘rganish,  qochqinlar  va hayotiy tajriba kabi turli mavzulardagi voqealar tarixiga asoslangan. So‘zsiz Manga  hikoyalaridan  o‘qituvchilar  nafaqat  bizning  zamonamizda,  balki  kelajakda ham dunyo tinchligining bosh me’morlari hisoblangan yosh avlodni tanqidiy va ijodiy fikrlashga undovchi munozara darslarini tashkil etish hamda shunday mazmundagi darslarni olib borishda foydalanishlari mumkin.


サイレントマンガとは 、セリフを使 わずにイラストのみでストーリーを伝えるマンガのことです。 この『サイレントマンガカタログ 先生の手引き』は、先生(や保護者)に『サイレントマンガカタログ』と併用していただくための手引きです。  同カタログは、“平和に向かって共に”をテーマとした第13回SILENT MANGA AUDITION®の応募作品から選出された、サイレントマンガの作品集です。収録されたマンガのストーリーは、世界中のアーティストが思い描いた平和のさまざまな側面を映し出しており、不就学児童、生涯学習、いじめ対策、争い、青春、共生への道のり、難民、歴史の共有といった、多様な関連トピックに基づいています。 サイレントマンガの力は、先生方がこうしたマンガのストーリーを活用し、若い世代に刺激的な議論のきっかけを与えることを可能にします。 若い世代は、私たち自身の時代のみならず、将来においても世界平和の主たる担い手となる存在です。


만화를 의미합니다. 이 사일런트 만화 카탈로그 교사용 안내 자료는 교사나 학부모가 ‘평화를 위한 협력’이라는 테마로 진행된 SILENT MANGA AUDITION® Round 13에서 선정된 사일런트 만화들을 수록한 사일런트 만화 카탈로그와 함께 활용하도록 하기 위한 것입니다. 만화는 학교 밖 아동, 평생 학습, 괴롭힘 방지, 분쟁, 청소년, 함께 사는 법 배우기, 난민 및 공동 역사와 같은 다양한 관련 주제를 기반으로 전 세계 예술가들이 꿈꾸는 여러 측면의 평화를 보여줍니다. 사일런트 만화의 힘으로, 교사들은 이러한 만화 이야기를 활용해 현재뿐 아니라 다가올 미래의 세계 평화 구현에 핵심 역할을 하게 될 젊은 세대 간에 생각을 자극하는 토론을 유도할 수 있습니다.


Silent  Manga  adalah  kisah-kisah  manga  yang  seluruhnya  diceritakan  melalui  ilustrasi  tanpa  penggunaan  dialog.  Pendamping  Guru  untuk  Katalog  Silent  Manga  dimaksudkan  untuk  digunakan  oleh  para  guru  (atau orang tua) bersama dengan Katalog Silent Manga, yaitu kompilasi dari entri-entri Silent Manga yang dipilih dari SILENT MANGA AUDITION® Putaran 13, yang didasarkan pada tema “Bersama untuk Perdamaian”.  Kisah-kisah  manga  ini  menunjukkan  berbagai  aspek  perdamaian  seperti  yang  dibayangkan  oleh  para  seniman  dari  seluruh  dunia,  dan  didasarkan pada berbagai topik terkait, seperti anak-anak putus sekolah, pembelajaran sepanjang hidup, anti perundungan, konflik, kepemudaan, belajar untuk hidup bersama, pengungsi, dan sejarah bersama. Melalui kekuatan  Silent  Manga,  para  guru  dapat  menggunakan  cerita-cerita  manga untuk memicu diskusi yang merangsang pikiran di antara generasi muda yang mewakili arsitek utama perdamaian dunia yang bukan hanya pada saat sekarang, tetapi juga pada tahun-tahun mendatang.


Nepali introduction


Дуугүй Манга гэдэг нь харилцан яриа ашиглахгүйгээр бүхэлд нь зургаар илэрхийлсэн манга өгүүллэгүүдийг хэлдэг. Энэхүү “Дуугүй Манга” Багшийн Туслах Каталог “Энх тайвны төлөө хамтдаа” сэдэвт суурилсан SILENT MANGA AUDITION® Round 13 хэвлэлээс сонгож авсан Дуугүй Манга бүтээлүүдийн эмхтгэл болох “Дуугүй Манга” Багшийн Туслах Каталог нь багш нар (эцэг эхчүүд) хэрэглэхэд зориулагдсан болно.

Манга өгүүллэгүүд дэлхийн уран бүтээлчдийн энх тайвныг харах өөр, өөр өнцгийг илэрхийлдэг бөгөөд хүүхдийн сургууль завсардалт, насан туршийн боловсрол, бусдыг дээрэлхэхийн эсрэг, зөрчилдөөн, залуучууд, хамтдаа амьдрахад суралцах, дүрвэгсэд, хамтын амьдрал гэх мэт төрөл бүрийн холбогдох сэдэвт тулгуурладаг. Дуугүй Манга бүтээлийн ачаар багш нар энэ төрлийн манга өгүүллэгүүдийг ашиглан зөвхөн одоо цаг үед төдийгүй ирэх жилүүдэд дэлхийн энх тайвныг гардан бүтээгчдийн төлөөлөл болсон залуу үеийнхэнд нэгийг бодогдуулах хэлэлцүүлэг өрнүүлэх боломжтой.


无声漫画是指完全通过插图而不使用对话来讲述的漫画故事。本《无声漫画目录教师指南》供教师(或家长)与《无声漫画目录》结合使用,该目录为第13轮SILENT MANGA AUDITION®中基于“一起为和平”主题的无声漫画作品汇编。 漫画故事展示了世界各地艺术家所设想的和平的各个方面,并以不同的相关主题为基础,例如失学儿童、终身学习、反欺凌、冲突、青少年、学会共同生活、难民以及共同的历史。教师可以借用无声漫画的力量,利用这些漫画故事,促进年轻一代开展发人深省的讨论,他们不仅代表着我们这个时代,同时也代表着未来数年里世界和平的主要构建者


silent manga teacher's companion bengali intro

 

Download ICONView / Download file

[English-Thai] [English-Lao] [English-Russian] [English-Uzbek] [English-Japanese] [English-Korean] [English-Bahasa Indonesia] [English-Nepali] [English-Mongolian] [English-Chinese] [English-Bengali]

Publication date