fbpx ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ การแข่งขันฝีมือช่างอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ของไทย (The First National Heritage Carpentry Competition) | UNESCO Regional Office in Bangkok

ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ การแข่งขันฝีมือช่างอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ของไทย (The First National Heritage Carpentry Competition)

ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ การแข่งขันฝีมือช่างอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ของไทย (The First National Heritage Carpentry Competition)

ทีมช่างไม้และช่างเขียนแบบมืออาชีพ 6 ทีมผ่านรอบคัดเลือกการแข่งขันฝีมือช่างอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ของไทยเพื่อเข้าไปประชันฝีมือกันต่อในรอบรองชนะเลิศต้นปีหน้า

การปฐมนิเทศและการแข่งขันรอบคัดเลือกนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี โดยมีทีมช่างไม้มืออาชีพและจากสถาบันการศึกษาเข้าร่วม 14 ทีม ช่างไม้ของแต่ละทีมต้องลงมือสร้างชิ้นงานตามแบบที่กำหนด และช่างเขียนแบบได้ทดสอบการเขียนแบบเท่าของจริงเพื่อการทำงานอนุรักษ์

การแข่งขันฝีมือช่างอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ครั้งแรกของไทยนี้เป็นความร่วมมือระหว่างยูเนสโก กรุงเทพฯ ร่วมกับสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยศิลปากร มูลนิธิพระราชนิเวศน์ มฤคทายวันในพระอุปถัมภ์ฯ กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ด้วยการสนับสนุนจากมูลนิธิเอสซีจี 

ผลการตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้คะแนนทักษะด้านต่าง ๆ ของแต่ละทีม อาทิ ความถูกต้องตามแบบและข้อกำหนด การใช้วัสดุอย่างประหยัด การแสดงเทคนิคด้านโครงสร้างไม้ การจัดการเวลาการทำงาน ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ และทักษะการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับงานอนุรักษ์ จนได้ทีมที่เข้าเกณฑ์เหล่านี้มากที่สุดจำนวน 6 ทีม ตามรายชื่อทีมและสมาชิกด้านล่างนี้

ทีมที่ผ่านเข้ารอบจะเข้ารับการอบรมและแข่งขันต่อในรอบรองชนะเลิศ ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2564 เพื่อคัดเลือก 3 ทีมเข้ารอบชิงชนะเลิศ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 17-19 มกราคม 2564 เพื่อรับโล่พระราชทานภายใต้โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ท่านสามารถชมบันทึกการถ่ายทอดสดการทดสอบคัดเลือกได้ทาง Facebook Page ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคล ธัญบุรี >> https://fb.watch/1HwlDvr4i0/

No.

Name

Team

1

นายอนุรัตน์ พะอบเงิน

กันตกนิษฐ์ ก่อสร้าง

2

นายสมพร บุญสุข

3

นายสุรชัย ยิ้มเมือง

4

นายสนาม โตใจเย็น

5

นางสาวเลิศวลัย นิเวศเจริญไพศาล

มธุรธารา

6

นายสมพงษ์ สารารัตน์

7

นายก้องเกียรติ สารารัตน์

8

นายสุธิทาพร ร่วมสุข

9

นายเดโชพล รัตนสัจธรรม

ยางนาสตูดิโอ + ชุมช่างไม้

10

นายประเสก ฝาคำ

11

นายณัฐพล พงษ์สวัสดิ์

12

นายเอกรินทร์ เทพจันทร์

13

นายอาทิตย์ หิริวัฒนศิลป์

ช่างในตำนาน

14

นางสาวกิตติมา แสงแก้ว

15

นายสิทธิโชค ตาสาโรจน์

16

นายพัชรพล นภาพรพิพัฒน์

17

นายสุรพร มณีรัตน์

รวมอนุรักษ์

18

นายยศธน แซ่จาง

19

นายรัชต์สุธี ไหวพริบ

20

นายนันทณัฎฐ์ ไญยวิตธนาบดี

21

นายนิธิศ เกตุสุวรรณ

ศิษย์เก่าศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ

22

นายพัทธดนย์ อุ่นกันทา

23

นายประสิทธิ์ สิงห์ขาว

24

นายชูวงษ์ บุญเชิด