fbpx ตามรอยไม้ลายมือช่างโบราณ ที่วัดพุทไธศวรรย์และวัดไชยวัฒนาราม | UNESCO Regional Office in Bangkok

ตามรอยไม้ลายมือช่างโบราณ ที่วัดพุทไธศวรรย์และวัดไชยวัฒนาราม

ตามรอยไม้ลายมือช่างโบราณ ที่วัดพุทไธศวรรย์และวัดไชยวัฒนาราม

ประกาศปิดรับผู้ร่วมกิจกรรม "ตามรอยไม้ลายมือช่างโบราณ" ที่วัดพุทไธศวรรย์และวัดไชยวัฒนาราม

เนื่องด้วยมีผู้สนใจสมัครร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากเกินกว่าที่คณะผู้จัดกิจกรรมจะรองรับได้ ยูเนสโก กรุงเทพฯ จึงจำเป็นต้องปิดรับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมก่อนกำหนดเดิมที่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับเราและหวังว่าท่านจะได้ร่วมกิจกรรมกับเราในโอกาสต่อไป


UNESCO Field Trip No. 2 ยูเนสโกชวนเที่ยว(ไม่)เล่น เน้นสาระล้วน ๆ


วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 10.00-17.00 น. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


กิจกรรมนอกสถานที่ 1 วัน เอาใจคนอยากสร้างเพื่อนที่ชอบเที่ยวแบบหนักสมอง พานักอนุรักษ์ ช่างอนุรักษ์ และผู้สนใจเจาะลึกประวัติศาสตร์ รูปแบบศิลปสถาปัตยกรรม และเทคนิคงานไม้และโครงสร้าง ที่โบราณสถานวัดพุทไธศวรรย์และวัดไชยวัฒนาราม มองรายละเอียดในแหล่งท่องเที่ยวแบบนักวิจัยไปพร้อมกับ ผศ.ดร. ปาริสุทธิ์ เลิศคชาธาร อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม คุณวราภรณ์ สุวัฒนโชติกุล สถาปนิกและผู้จัดการโครงการอนุรักษ์วัดไชยวัฒนาราม กองทุนโบราณสถานโลก (World Monuments Fund - WMF) และอาจารย์สันธาน เวียงสิมา ผู้เชี่ยวชาญด้านงานช่างไม้เพื่อการอนุรักษ์

เข้าใจอยุธยาในมุมที่มากกว่ากองอิฐ ชมความงดงามของภูมิปัญญางานไม้ในอดีตที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของรูปแบบศิลปะสถาปัตยกรรมของราชธานีที่ยิ่งใหญ่นี้ ร่วมกิจกรรมการตามหาปริศนารอยต่อไม้แบบจารีตซึ่งซ่อนอยู่ในองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมและโครงสร้างของปูชนียสถานที่สำคัญของโลกทั้งสองแห่ง ท่านจะได้รับความรู้แบบเข้ม ๆ ทั้งด้านเทคนิคฝีมือช่างไม้ ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม และหลักการอนุรักษ์ พร้อมมิตรภาพแบบหนัก ๆ กลับบ้านไปอย่างแน่นอน

QR code for registrationรับสมัครผู้ร่วมทริปจำนวนจำกัด (ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ) -- ปิดรับสมัครแล้ว

ขั้นตอนการสมัคร

  1. สมัครเข้าร่วมโดยกรอกข้อมูลทาง https://bit.ly/unesco-trip2 (หรือแสกน QR code นี้) 
  2. ยูเนสโกจะติดต่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ทางอีเมลและโทรศัพท์ ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์
  3. ท่านที่ได้รับเลือกเข้าร่วมทริป จะได้รับตั๋ว (e-Ticket) ทางอีเมล ให้เดินทางมาพบกันที่วัด
    พุทไธศวรรย์ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น.
  4. ท่านรับผิดชอบค่าเดินทางและค่าอาหารของตัวท่านเอง โดยคณะผู้จัดจะรับผิดชอบค่าเข้าชมและเอกสารประกอบการชมสถานที่ให้ท่าน

Field visit's poster

ร่างกำหนดการ

เวลา

กิจกรรม

วิทยากรผู้นำชมและบรรยาย

10:00-10:30

แสดง e-Ticket UNESCO Field Trip No. 2

ที่ประตูหน้าวัดพุทไธศวรรย์ รับเอกสารประกอบการชมสถานที่

10:30-12:30

วัดพุทไธศวรรย์

ชมพระอุโบสถ วิหารพระกัจจายนะ วิหารพระนอน และ ตำหนักสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

ผู้แทนจากกรมศิลปากร

อ. สันธาน เวียงสิมา

ผศ.ดร. ปาริสุทธิ์ เลิศคชาธาร

15:00-17:00

วัดไชยวัฒนาราม

ชมเมรุทิศ ศาลาบาตร ฯลฯ ชมพื้นที่ภายในโครงการบูรณะของกองทุนโบราณสถานโลก

คุณวราภรณ์ สุวัฒนโชติกุล

ผศ.ดร. ปาริสุทธิ์ เลิศคชาธาร

อ. สันธาน เวียงสิมา


ภาพหลักประกอบบทความ: © ผศ.ดร. ปาริสุทธิ์ เลิศคชาธาร

Event
-
File attachment