รับสมัครเยาวชนทุกชาติพันธุ์เข้าร่วมฟอรั่มออนไลน์ "มรดกชุมชนเพื่อความยั่งยืน" 2563 - เลื่อนวันปิดรับสมัครไปเป็นวันที่ 30 กันยายน 2563

รับสมัครเยาวชนทุกชาติพันธุ์เข้าร่วมฟอรั่มออนไลน์ "มรดกชุมชนเพื่อความยั่งยืน" 2563 - เลื่อนวันปิดรับสมัครไปเป็นวันที่ 30 กันยายน 2563

ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และแหล่งมรดกท้องถิ่น สามารถช่วยให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดี ยั่งยืน และก้าวหน้าได้อย่างไร
แล้วยูเนสโกจะช่วยให้คุณเป็นกำลังให้ชุมชนของคุณได้อย่างไร
มาร่วมฟอรั่มเยาวชนกับเรา และพัฒนาโครงการเพื่อชุมชนของคุณเอง
UNESCO Community Heritage for Sustainability / มรดกชุมชนเพื่อความยั่งยืน
Youth Forum Thailand

ฟอรั่มออนไลน์ของยูเนสโกที่ช่วยให้คุณลงมือเพื่อชุมชนของคุณ
มาเรียนรู้ด้วยกัน ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2563

เลื่อนวันปิดรับสมัครไปเป็นวันที่ 30 กันยายน 2563

ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการสมัครและเข้าร่วม

วิธีการสมัคร

 1. สำหรับเยาวชนที่สามารถใช้ภาษาไทยที่มีอายุ 15-30 ปี ทุกเพศ มีความรักในวัฒนธรรมท้องถิ่นและต้องการพัฒนาความเป็นอยู่ให้ชุมชนของตน มีเวลาร่วมเรียนรู้และเสวนาทางออนไลน์ และลงพื้นที่ทำงานในชุมชนของตนได้ตลอดเดือนพฤศจิกายน
 2. สมัครเดี่ยว หรือเป็นทีม 2-6 คนก็ได้
 3. อัดวิดีโอ (เดี่ยวหรือทั้งทีม) ความยาวไม่เกิน 2 นาที เพื่อตอบคำถาม ต่อไปนี้
  1. แนะนำตัวสั้น ๆ : ชื่อจริง ท้องถิ่นที่อยู่ ความสนใจหรือพื้นฐานการศึกษา (วิดีโอจะต้องเห็นภาพตัวผู้สมัครด้วย)
  2. ทำไมคุณจึงรักชุมชนของคุณ สิ่งใดในชุมชนที่สำคัญกับคุณและคนอื่น ๆ ในชุมชน (ถ่ายวิดีโอสิ่งนั้นมาให้เราดูด้วยได้ไหม)
  3. คุณฝันอยากจะเห็นชุมชนนี้พัฒนาต่อไปอย่างไร
 4. อัปโหลดวิดีโอ ขึ้น Facebook, Instagram หรือช่อง YouTube ส่วนตัวของคุณ เปิด public และติดแฮชแท็ก #UNESCOHeritageYouth
 5. อัปโหลดเสร็จแล้ว กรุณากรอกข้อมูลชื่อจริงและหมายเลขติดต่อกลับ ที่นี่ >> http://tiny.cc/heritageyouth
 6. คุณยังสามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวคุณหรือทีมของคุณเพิ่มเติม เช่น ส่งผลงานเขียนหรือรูปภาพที่เคยทำไว้ (ไม่บังคับ) โดยอัปโหลดไปในฟอร์มเดียวกันนี้
 7. อัปโหลดวิดีโอภายในวันที่ 30 กันยายน 2563
 8. ยูเนสโกจะติดต่อผู้ที่มีสิทธิ์มาร่วม Youth Forum กับเรา ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563

คุณจะได้เรียนรู้อะไรบ้าง

 1. ก่อนอื่นคุณจะได้รับ Learning Package ส่งถึงบ้านคุณ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถเตรียมตัวพร้อมเรียนและลงพื้นที่จากบ้านของคุณได้
 2. เนื้อหาที่จะเรียนรู้และแลกเปลี่ยน
  1. ยูเนสโกทำงานด้านอะไรบ้าง และงานด้านวัฒนธรรมนั้นมีอะไรบ้าง ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
  2. มรดกคืออะไร มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม หรือ Intangible Cultural Heritage คืออะไร และเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่นของเราอย่างไร
  3. ทุนทางวัฒนธรรมคืออะไร ช่วยเหลือเราทางสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจได้อย่างไร
  4. การทำงานกับชุมชนท้องถิ่นต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง และลองลงพื้นที่หารือกับชุมชนของคุณ
  5. การส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม คืออะไร การจัดทำบัญชีข้อมูลมรดกภูมิปัญญามีประโยชน์อย่างไร
  6. ตัวอย่างดี ๆ จากชุมชนต่าง ๆ ที่ใช้มรดกภูมิปัญญา เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน ไม่แบ่งแยก และช่วยฟื้นฟูสภาพชุมชนและสิ่งแวดล้อม
  7. มรดกภูมิปัญญาและความแตกต่างและเสมอภาคทางเพศ
  8. การเขียนโครงการโดยมีชุมชนเป็นรากฐาน และการลงพื้นที่สร้างความมีส่วนร่วมกับชุมชนของคุณ
  9. เส้นทางอาชีพในสายงานด้านการส่งเสริมและรักษามรดกของชุมชน และการพัฒนาที่ยั่งยืน – ประสบการณ์จากพี่ ๆ
 3. คุณจะได้นำเสนอไอเดียโครงการช่วยเหลือชุมชนของคุณกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ ทั้งในด้านการพัฒนาท้องถิ่น ด้านนวัตกรรม และด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้ผลงานของคุณได้อยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ของยูเนสโก ที่เชื่อมโยงหน่วยงานให้การสนับสนุนกับเยาวชนที่มีความคิดเพื่อพัฒนาสังคม

Timeline


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณมนทกานติ์ สุวรรณทรรภ กิตติไพศาลศิลป์
ฝ่ายวัฒนธรรม ยูเนสโก กรุงเทพฯ
Email: m.suvanatap(at)unesco(dot)org