fbpx รับสมัครเยาวชนทุกชาติพันธุ์เข้าร่วมฟอรั่มออนไลน์ "มรดกชุมชนเพื่อความยั่งยืน" 2563 | UNESCO Regional Office in Bangkok

รับสมัครเยาวชนทุกชาติพันธุ์เข้าร่วมฟอรั่มออนไลน์ "มรดกชุมชนเพื่อความยั่งยืน" 2563

รับสมัครเยาวชนทุกชาติพันธุ์เข้าร่วมฟอรั่มออนไลน์ "มรดกชุมชนเพื่อความยั่งยืน" 2563

ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และแหล่งมรดกท้องถิ่น สามารถช่วยให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดี ยั่งยืน และก้าวหน้าได้อย่างไร
แล้วยูเนสโกจะช่วยให้คุณเป็นกำลังให้ชุมชนของคุณได้อย่างไร
มาร่วมฟอรั่มเยาวชนกับเรา และพัฒนาโครงการเพื่อชุมชนของคุณเอง
UNESCO Community Heritage for Sustainability / มรดกชุมชนเพื่อความยั่งยืน
Youth Forum Thailand

ฟอรั่มออนไลน์ของยูเนสโกที่ช่วยให้คุณลงมือเพื่อชุมชนของคุณ
มาเรียนรู้ด้วยกัน ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2563

เลื่อนวันปิดรับสมัครไปเป็นวันที่ 30 กันยายน 2563

ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการสมัครและเข้าร่วม

วิธีการสมัคร

 1. สำหรับเยาวชนที่สามารถใช้ภาษาไทยที่มีอายุ 15-30 ปี ทุกเพศ มีความรักในวัฒนธรรมท้องถิ่นและต้องการพัฒนาความเป็นอยู่ให้ชุมชนของตน มีเวลาร่วมเรียนรู้และเสวนาทางออนไลน์ และลงพื้นที่ทำงานในชุมชนของตนได้ตลอดเดือนพฤศจิกายน
 2. สมัครเดี่ยว หรือเป็นทีม 2-6 คนก็ได้
 3. อัดวิดีโอ (เดี่ยวหรือทั้งทีม) ความยาวไม่เกิน 2 นาที เพื่อตอบคำถาม ต่อไปนี้
  1. แนะนำตัวสั้น ๆ : ชื่อจริง ท้องถิ่นที่อยู่ ความสนใจหรือพื้นฐานการศึกษา (วิดีโอจะต้องเห็นภาพตัวผู้สมัครด้วย)
  2. ทำไมคุณจึงรักชุมชนของคุณ สิ่งใดในชุมชนที่สำคัญกับคุณและคนอื่น ๆ ในชุมชน (ถ่ายวิดีโอสิ่งนั้นมาให้เราดูด้วยได้ไหม)
  3. คุณฝันอยากจะเห็นชุมชนนี้พัฒนาต่อไปอย่างไร
 4. อัปโหลดวิดีโอ ขึ้น Facebook, Instagram หรือช่อง YouTube ส่วนตัวของคุณ เปิด public และติดแฮชแท็ก #UNESCOHeritageYouth
 5. อัปโหลดเสร็จแล้ว กรุณากรอกข้อมูลชื่อจริงและหมายเลขติดต่อกลับ ที่นี่ >> http://tiny.cc/heritageyouth
 6. คุณยังสามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวคุณหรือทีมของคุณเพิ่มเติม เช่น ส่งผลงานเขียนหรือรูปภาพที่เคยทำไว้ (ไม่บังคับ) โดยอัปโหลดไปในฟอร์มเดียวกันนี้
 7. อัปโหลดวิดีโอภายในวันที่ 30 กันยายน 2563
 8. ยูเนสโกจะติดต่อผู้ที่มีสิทธิ์มาร่วม Youth Forum กับเรา ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563

คุณจะได้เรียนรู้อะไรบ้าง

 1. ก่อนอื่นคุณจะได้รับ Learning Package ส่งถึงบ้านคุณ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถเตรียมตัวพร้อมเรียนและลงพื้นที่จากบ้านของคุณได้
 2. เนื้อหาที่จะเรียนรู้และแลกเปลี่ยน
  1. ยูเนสโกทำงานด้านอะไรบ้าง และงานด้านวัฒนธรรมนั้นมีอะไรบ้าง ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
  2. มรดกคืออะไร มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม หรือ Intangible Cultural Heritage คืออะไร และเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่นของเราอย่างไร
  3. ทุนทางวัฒนธรรมคืออะไร ช่วยเหลือเราทางสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจได้อย่างไร
  4. การทำงานกับชุมชนท้องถิ่นต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง และลองลงพื้นที่หารือกับชุมชนของคุณ
  5. การส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม คืออะไร การจัดทำบัญชีข้อมูลมรดกภูมิปัญญามีประโยชน์อย่างไร
  6. ตัวอย่างดี ๆ จากชุมชนต่าง ๆ ที่ใช้มรดกภูมิปัญญา เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน ไม่แบ่งแยก และช่วยฟื้นฟูสภาพชุมชนและสิ่งแวดล้อม
  7. มรดกภูมิปัญญาและความแตกต่างและเสมอภาคทางเพศ
  8. การเขียนโครงการโดยมีชุมชนเป็นรากฐาน และการลงพื้นที่สร้างความมีส่วนร่วมกับชุมชนของคุณ
  9. เส้นทางอาชีพในสายงานด้านการส่งเสริมและรักษามรดกของชุมชน และการพัฒนาที่ยั่งยืน – ประสบการณ์จากพี่ ๆ
 3. คุณจะได้นำเสนอไอเดียโครงการช่วยเหลือชุมชนของคุณกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ ทั้งในด้านการพัฒนาท้องถิ่น ด้านนวัตกรรม และด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้ผลงานของคุณได้อยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ของยูเนสโก ที่เชื่อมโยงหน่วยงานให้การสนับสนุนกับเยาวชนที่มีความคิดเพื่อพัฒนาสังคม

Timeline


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม 
UNESCO Community for Sustainability มรดกชุมชนเพื่อความยั่งยืน Youth Forum Thailand

    ชื่อ นามสกุล ชุมชน / มรดกภูมิปัญญา จังหวัด ลิงก์วิดีโอ
1 Mr นิฌามิล หะยีซะ ปูยุด  ปัตตานี https://youtu.be/CaBUk31rYSU
2 Ms พรรษชล ขาวดี วัฒนธรรมชาวไทใหญ่ บ้านม่อนปิ่น เชียงใหม่ https://youtu.be/Ag8rR8frdc8
3 Ms คำอิ่ง ลุงแสง
4 Ms ธุมวดี อินจัน การแทงหยวก นครไทย พิษณุโลก http://tiny.cc/eatysz
5 Ms กมลพิชญ์ ท้วมเรือง
6 Ms กษมา จันทะคุณ
7 Ms ชฎิลรัตน์ นอบเจริญ
8 Mr จิณณวัตร เลิศประดิษฐ์ ชุมชนวัดจําปา ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร https://youtu.be/LBmW8qOS6yI
9 Mr ภัทรพงษ์ ภูวสันติ
10 Mr สุริเยศร์ เลิศกมลวรรธน์
11 Mr ธีรภัทร อิ่มใจ
12 Mr กฤตพงศ์ แก้วเมฆ
13 Mr กัญจน์พสิษฐ์ รักการดี
14 Ms วิชญาภรณ์ มาลา ขนมปาด คลองลาน กำแพงเพชร http://tiny.cc/batysz
15 Ms กมลชนก ท้าวอาสา
16 Ms ธนาภรณ์ ทองมี
17 Ms รัชนก โหมสันเทียะ
18 Ms สุนิสา ประทุมเทือง กลุ่มลูกหว้า / สกุลช่างเมืองเพชร เพชรบุรี https://youtu.be/w-hvo_h_s0c
19 Ms สุดาลักษณ์ บัวคลี่
20 Ms ภริตา บุตรเจียมใจ
21 Mr กิติพงษ์ คงเพ็ชร ถนนบุรีวานิช สตูล https://youtu.be/tnxyiDyvhIU
22 Mr นาวิน บังแลมา
23 Ms ปรารถณา หมวดน้อย
24 Ms ฮาซีด๊ะ แซะอาหลำ
25 Ms โรศิตา หมาดทิ้ง
26 Ms กานดา -  รักษ์ถิ่นเกิด บ้านหนองปลามัน อ.แม่ริม เชียงใหม่ http://tiny.cc/gatysz
27 Mr ณพงศ์ นิรัติพงศ์
28 Mr เคอ คำอ้าย
29 Mr อภิรักษ์ คำปัน
30 Mr คำลืน คำปัน
31 Ms นภัสวรรณ จันทรเสนา ชุมชนนางเลิ้ง (1) กรุงเทพมหานคร https://youtu.be/5-IN3-WSz5A
32 Ms อริสา พึ่งพงษ์
33 Ms วริศรา ศิริขวัญชัย
34 Ms กาญจน์พนิต มากทรัพย์
35 Ms อริสรา โฉมงาม
36 Ms ปราณชนก เขียวศร
37 Mr วโรดม เตชะฟอง ชุมชนออนใต้ อ.สันกำแพง เชียงใหม่ https://youtu.be/7G9HkofZ2d4
38 Mr กนกพิชญ์ อินต๊ะมูล 
39 Ms นัทพร ก๋ายอด 
40 Ms ธนาพร ทาแดง 
41 Mr ตระการ ทนานทอง
42 Mr ภาณุรัชต์ บุญส่ง ละครชาตรี อ.วิเศษชัยชาญ อ่างทอง http://tiny.cc/j0fysz
43 Mr คชรัตน์ ส่งเสริม ชุมชนดงป่างิ้ว อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ https://youtu.be/u2-VWCpbl7U
44 Mr ภาสกร ญาณะลังสันต์
45 Mr ธนัท ประดิษฐ์กนก
46 Ms ชนิดา นิยมการ
47 Ms ศศิเลขา วินิจพงศธร
48 Ms กาญจนา การะเกด ชุมชนซะซอม อ.โขงเจียม อุบลราชธานี https://youtu.be/zwsbYqsRAJ0
49 Ms กฤติยาณี มังสีดา 
50 Ms จินตนา พงษ์วัน
51 Ms นิชารี จันทร์จริง
52 Ms ญาดาวดี เกสทอง
53 Ms ณรงค์ฤทธิ์ เชียงแสน
54   สามเณรชิดตะวัน โนวรรณา ชุมชนวัดศรีบังวัน สลากย้อม ลำพูน https://youtu.be/zIR8e2trx14
55 Ms กรกมล พลเภรีย์ ชุมชนนางเลิ้ง (2) กรุงเทพมหานคร http://tiny.cc/l0fysz
56 Ms ปลื้มจิต อุดมไพรวัลย์ แดนป่าสน อ.กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ http://tiny.cc/q0fysz
57 Ms ดาววณี ธรรมชาติ
58 Ms แสงก่ำ -
59 Ms พิมลพรรณ์ ฌานประทีปส่อง ลายผ้าประเพณีกะเหรี่ยง สบเมย แม่ฮ่องสอน http://tiny.cc/c1fysz
60 Mrs ชไมพร เลิศวัฒนโกศล
61 Ms สิริกร รัตนวิไลลักษณ์
62 Ms สุรพินทร์ พิเชษกุลสัมพันธ์
63 Mr จตุพล ยะวา นิทานพื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ (ปกาเกอะญอ) https://youtu.be/7cL1VA5tU-A
64 Mr จักรพงษ์ มีสัตย์ใจ 
65 Ms สุมาลี เมืองเมา 


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณมนทกานติ์ สุวรรณทรรภ กิตติไพศาลศิลป์
ฝ่ายวัฒนธรรม ยูเนสโก กรุงเทพฯ
Email: m.suvanatap(at)unesco(dot)org