fbpx ยูเนสโกและ มทร. ธัญบุรี จัดประกวดภาพถ่าย ‘สืบสาน งานไม้ ลายมือช่าง’ ชิงเงินรางวัล | UNESCO Regional Office in Bangkok

ยูเนสโกและ มทร. ธัญบุรี จัดประกวดภาพถ่าย ‘สืบสาน งานไม้ ลายมือช่าง’ ชิงเงินรางวัล

ยูเนสโกและ มทร. ธัญบุรี จัดประกวดภาพถ่าย ‘สืบสาน งานไม้ ลายมือช่าง’ ชิงเงินรางวัล

ภูมิปัญญางานไม้ของช่างไทยได้ถูกสืบทอดจากบรรพบุรุษจนมาถึงปัจจุบัน ไม้ในงานสถาปัตยกรรมอยู่รายรอบและใกล้ชิดตัวเรายิ่งกว่าที่คิด แม้จะซ่อนตัวอย่างเงียบเชียบจากการท้าทายของวัสดุสมัยใหม่

โครงการประกวดภาพถ่ายสถาปัตยกรรมงานไม้ เป็นส่วนหนึ่งของงานนิทรรศการงานไม้อนุรักษ์ 2566 (Conservation Carpentry Fair 2023) โดยองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอเชิญผู้สนใจการถ่ายภาพงานไม้ในงานสถาปัตยกรรม เข้าร่วมประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ ‘สืบสาน งานไม้ ลายมือช่าง’ เพื่อคัดเลือกภาพที่ถ่ายทอดเรื่องราวและความงดงามของวัสดุไม้ในอาคารประวัติศาสตร์ได้อย่างอัศจรรย์ใจ

เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

 • จะจัดแสดงผลงานของผู้เข้าประกวดทุกท่านที่นิทรรศการงานไม้อนุรักษ์ 2566 ในงานนิทรรศการงานไม้อนุรักษ์ 2566 (Conservation Carpentry Fair 2023) ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 9 ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2566
 • การตัดสินและประกาศรางวัลจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:30-16:30 น. โดยถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทาง https://www.facebook.com/FacultyOfArchitectureCommunityRmutt

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการประกวด: เป็นช่างภาพมือสมัครเล่นหรือมืออาชีพ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

เกณฑ์ในการตัดสิน

 • ความน่าสนใจและการสื่อความหมายที่ลึกซึ้งของเรื่องราวผ่านภาพถ่าย
 • องค์ประกอบศิลป์ของภาพถ่าย
 • ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ

กติกาการประกวด

 1. ผู้ส่งภาพเข้าร่วมประกวด สามารถส่งได้ไม่เกิน 5 ภาพต่อบุคคล
 2. เป็นภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยตัวผู้เข้าประกวดเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่ง หรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 3. ไม่เป็นภาพที่อยู่ใน Photo Stock ทุกแห่ง เป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากที่อื่นมาก่อน ไม่เคยตีพิมพ์ เผยแพร่ในนิตยสาร หนังสือมาก่อน
 4. ไม่จำกัดเทคนิคและอุปกรณ์ที่ใช้ และสามารถตกแต่งภาพได้ แต่ไม่ให้เกินความเป็นจริง
 5. วิธีการส่งภาพ: ผู้เข้าร่วมประกวดต้องส่งผลงานแต่ละชิ้นใน 2 รูปแบบ ได้แก่

  a.    กรุณาพิมพ์ภาพลงบนกระดาษสำหรับอัดรูป ขนาด 8 นิ้ว x 12 นิ้ว และติดลงบนวัสดุแผ่นแข็ง ที่มีความหนาไม่เกิน 5 มิลลิเมตร 
  i.    ส่งพร้อมสำเนาบัตรประชาชนที่ลงลายมือชื่อท่านและเบอร์โทรศัพท์ ใส่ในซอง
  ii.    ตั้งรหัสนับภาพของท่านเอง โดยเขียนรหัสเป็นอักษร 3 ตัว พร้อมตัวเลข 3 ตัว เช่น XAR001 ทั้งที่สำเนาบัตรประชาชน และที่ด้านหลังภาพทางขวาบน
  iii.    นำภาพม้วนบรรจุหีบห่อที่ปลอดภัยและส่งไปรษณีย์มาที่ 

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
  (เพื่อประกวดภาพถ่ายงานไม้)
  39 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 
  QR CODE for CCF 2023 photo exhibition

  b.    จากนั้น กรุณาส่งไฟล์ JPG ของภาพนั้น ๆ ด้วย โดยมีความละเอียดของภาพในด้านสั้นไม่ต่ำกว่า 2,000 พิกเซล และมีขนาดไฟล์ภาพไม่เกิน 10 MB โดยอัพโหลดผ่าน Google Form ตามลิงค์นี้ https://bit.ly/ccf-photocon23 หรือ สแกน QR code นี้ 
   
 6. ผู้เข้าประกวดต้องเก็บไฟล์ต้นฉบับไว้ และส่งให้ทางผู้จัดทันทีเมื่อได้รับรางวัล เพื่อใช้ในการเผยแพร่
 7. กรณีมีบุคคลในภาพ ต้องได้รับการยินยอมหรือไม่ละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลที่ปรากฏในภาพ
 8. ลิขสิทธิ์ของภาพที่ส่งเข้าประกวดนั้นเป็นของผู้ส่งเข้าประกวด แต่คณะผู้จัดงานจะถือว่า เมื่อผู้เข้าร่วมประกวดส่งภาพถ่ายให้คณะผู้จัดแล้ว ผู้เข้าร่วมประกวดยินยอมให้คณะผู้จัดงานนำภาพของท่านไปผลิตและทำซ้ำเพื่อเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ ได้ตลอดไป แต่ไม่ใช่เพื่อหวังผลกำไรหรือเพื่อจำหน่ายภาพถ่ายนั้นในเชิงพาณิชย์ โดยทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ภาพถ่ายดังกล่าว จะใส่ชื่อของผู้ส่งภาพเข้าประกวดทุกครั้ง
 9. หากผลงานที่ส่งเข้าประกวด ไม่เป็นไปตามกติกา คณะกรรมการมีอำนาจตัดสิทธิ์การเข้าประกวด

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล: เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล: เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล: เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล: เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รายชื่อกรรมการตัดสิน

 1. คุณสิทธิศักดิ์ น้ำคำ บรรณาธิการภาพ นิตยสารบ้านและสวน
 2. คุณวีรพล สิงห์น้อย (Beer Singnoi) ช่างภาพสถาปัตยกรรมมืออาชีพ
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณพงศ์ปกรณ์ ผลินยศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 4. อาจารย์สาโรช พระวงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

the contest's poster