fbpx ยูเนสโกหนุนกรมศิลปากรจับมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสร้างอาชีพช่างอนุรักษ์โบราณสถาน | Multisectoral Regional Office in Bangkok

ยูเนสโกหนุนกรมศิลปากรจับมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสร้างอาชีพช่างอนุรักษ์โบราณสถาน

ยูเนสโกหนุนกรมศิลปากรจับมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสร้างอาชีพช่างอนุรักษ์โบราณสถาน

7 พฤศจิกายน 2563 ปทุมธานี – อธิบดีกรมศิลปากรและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสร้างอาชีพช่างอนุรักษ์โบราณสถานในประเทศไทย ด้วยการสนับสนุนจากยูเนสโก กรุงเทพฯ และได้ร่วมเปิดงานปฐมนิเทศและทดสอบฝีมือเพื่อคัดเลือกเข้าแข่งขันฝีมือช่างอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ของไทย ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อเช้าวันที่ 7 พฤศจิกายน

นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า “ความสำเร็จในการสร้างความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมียูเนสโกเป็นหน่วยงานประสานงานในครั้งนี้ นับเป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับการพัฒนาศักยภาพด้านการอนุรักษ์ของไทย ท่านทั้งหลายที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้ ก็จะเป็นกลุ่มผู้ที่ได้รับประโยชน์จากความร่วมมือนี้ในอนาคตอันใกล้ การแข่งขันในครั้งนี้ จึงเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของการรวบรวมผู้ที่มีฝีมือให้เข้ามาทำงานในด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ให้มากขึ้น เพื่อช่วยกันพัฒนาอาชีพด้านอนุรักษ์ให้มีมาตรฐานทางวิชาชีพที่มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น”

ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมดำเนินงานเพื่อสร้างหลักสูตรช่างอนุรักษ์สาขาต่าง ๆ อาทิ ช่างอิฐและปูน ช่างไม้ ช่างเขียนแบบงานอนุรักษ์ ร่วมจัดการฝึกอบรมช่างอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างสม่ำเสมอ ออกวุฒิบัตรร่วมกันกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สนับสนุนการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานที่เกี่ยวข้องกับงานอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม และดำเนินการจัดทำข้อกำหนดการจ้างงานอนุรักษ์บูรณะโบราณสถาน โดยระบุให้การดำเนินโครงการบูรณะโบราณสถานต้องมีช่างที่ผ่านการทดสอบฝีมือช่างอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า “กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหวังเช่นกันว่า การลงนามบันทึกความร่วมมือและการจัดการแข่งขันฝีมือช่างอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ของไทยในครั้งนี้ จะทำให้เกิดทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถ นำไปสู่แรงงานที่มีมาตรฐานฝีมือที่สูง ทัดเทียมนานาชาติต่อไป”

งานปฐมนิเทศและทดสอบฝีมือเพื่อคัดเลือกเข้าแข่งขันฝีมือช่างอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ของไทยจัดขึ้นในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีทีมช่างไม้และช่างเขียนแบบจากบริษัทและสถาบันต่างๆเข้าร่วมมากกว่า 60 คน ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะเข้าแข่งขันเพื่อรับโล่พระราชทาน ภายใต้โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในเดือนมกราคม 2564

การแข่งขันนี้ได้รับการสนับสนุนจากจากมูลนิธิเอสซีจี และความร่วมมือจากมูลนิธิพระราชนิเวศน์ มฤคทายวันในพระอุปถัมภ์ฯ กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

มนทกานติ์ สุวรรณทรรภ กิตติไพศาลศิลป์

ฝ่ายวัฒนธรรม ยูเนสโก กรุงเทพฯ

Email: m.suvanatap@unesco.org

---

รับชมวีดิทัศน์บันทึกกิจกรรมวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน

https://www.facebook.com/FacultyOfArchitectureCommunityRmutt/videos/738349910362676
https://www.facebook.com/FacultyOfArchitectureCommunityRmutt/videos/394310358605365 https://www.facebook.com/FacultyOfArchitectureCommunityRmutt/videos/1056867978091476 https://www.facebook.com/FacultyOfArchitectureCommunityRmutt/videos/365030777907375

 

รับชมวีดิทัศน์บันทึกกิจกรรมวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน

https://www.facebook.com/FacultyOfArchitectureCommunityRmutt/videos/2682463245325933

 

ภาพถ่ายโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี