fbpx กระทรวงวัฒนธรรมแถลงจัดการแข่งขันฝีมืองานช่างอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ ครั้งแรกในประเทศไทย ร่วมกับยูเนสโก | UNESCO Regional Office in Bangkok

กระทรวงวัฒนธรรมแถลงจัดการแข่งขันฝีมืองานช่างอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ ครั้งแรกในประเทศไทย ร่วมกับยูเนสโก

กระทรวงวัฒนธรรมแถลงจัดการแข่งขันฝีมืองานช่างอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ ครั้งแรกในประเทศไทย ร่วมกับยูเนสโก

10 กันยายน 2563 เพชรบุรี – กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมด้วยยูเนสโก กรุงเทพฯ แถลงข่าวเชิญชวนทีมช่างไม้เข้าร่วมสมัครการแข่งขันฝีมืองานช่างอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ครั้งแรกในประเทศไทย ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 ตุลาคมนี้

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม แถลงข่าว ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ว่า “กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับยูเนสโก กรุงเทพฯ สถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวันในพระอุปถัมภ์ฯ กรมศิลปากร และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดการแข่งขันฝีมืองานช่างอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ ครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อรับโล่พระราชทาน ภายใต้โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”  

“การแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันเพื่อเฟ้นหาและยกย่องฝีมือช่างไทยและความเข้าใจในหลักการอนุรักษ์อาคารประวัติศาสตร์” นายชิเงรุ อาโอยางิ ผู้อำนวยการยูเนสโก กรุงเทพฯ กล่าว

ผู้สมัครจะต้องผ่านการทดสอบ 3 ด่าน ได้แก่ การทดสอบฝีมือสำหรับช่างเขียนแบบและช่างไม้ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ทีมที่ผ่านการทดสอบจะได้เข้าแข่งขันรอบแรก ในเดือนมกราคม 2564 ที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี และมีเพียง 3 ทีมเท่านั้นที่จะได้แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

ผู้เข้าร่วมทุกท่านจะได้รับความรู้และทักษะเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ของไทย จากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในวงการอนุรักษ์ของไทย ซึ่งรวมถึง อาจารย์วนิดา พึ่งสุนทร ศิลปินแห่งชาติสาขาสถาปัตยกรรมไทย ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญจากกรมศิลปากร มหาวิทยาลัยต่างๆ และยูเนสโก

ทีมผู้เข้าร่วมจะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือที่ควบคุมโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อมีสิทธิ์เข้าแข่งขันในรอบต่อ ๆ ไป การแข่งขันครั้งนี้นับว่าเป็นโอกาสที่จะได้รับประสบการณ์จากผู้รู้ทั้งระดับชาติและนานาชาติ ได้ทดสอบทักษะของตนอย่างมีมาตรฐาน และได้รู้จักผู้ที่ทำงานในสาขาชีพเดียวกันอีกมากมาย

นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เสริมว่า “กรมศิลปากรกำลังวางแผนกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงนามบันทึกความเข้าใจ เพื่อสร้างหลักสูตรช่างอนุรักษ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานฝีมือแรงงานเฉพาะทาง การแข่งขันในครั้งนี้ จึงเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของการรวบรวมผู้ที่มีฝีมือให้เข้ามาทำงานในด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ให้มากขึ้น เพื่อช่วยกันพัฒนาอาชีพด้านอนุรักษ์ให้มีมาตรฐานทางวิชาชีพที่มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น”

การแข่งขันเป็นแบบทีม 3-4 คน ประกอบด้วยช่างเขียนแบบและช่างที่มีประสบการณ์การทำงานไม้อนุรักษ์และเชิงประเพณี เช่น ช่างไม้โครงสร้างและสถาปัตยกรรม ช่างไม้ประดิษฐ์ เป็นต้น โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน ถึงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการสมัคร

ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดกิจกรรมตลอดเดือนกันยายน 2563 ถึงเดือนมกราคม 2564 ได้ทาง http://tiny.cc/contestUNESCO


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณมนทกานติ์ สุวรรณทรรภ กิตติไพศาลศิลป์
ฝ่ายวัฒนธรรม ยูเนสโก กรุงเทพฯ
Email: m.suvanatap(at)unesco(dot)org

 

กำหนดการการประกวดฝีมือช่างไม้อนุรักษ์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2563)

     

วันที่

กิจกรรม

สถานที่

10 กันยายน 2563

แถลงข่าว


เปิดรับสมัคร
รับใบสมัครที่: http://tiny.cc/contestUNESCO

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน


อีเมล thaicarpentercontest@gmail.com
โทรสาร 02-391-0866
ไปรษณีย์
ฝ่ายวัฒนธรรม ยูเนสโก กรุงเทพฯ
920 ถนนสุขุมวิท พระโขนง คลองเตย กทม. 10110

20 ตุลาคม 2563

ปิดรับสมัคร

 

27 ตุลาคม 2563

ประกาศทีมที่มีสิทธิ์เข้าปฐมนิเทศและทดสอบฝีมือ

ทางอีเมล / โทรศัพท์ และทาง Facebook “UNESCO Bangkok”

6-8 พฤศจิกายน 2563

ปฐมนิเทศและทดสอบฝีมือ เพื่อคัดเลือกเข้าแข่งขัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

30 พฤศจิกายน 2563

ประกาศทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขัน พร้อมส่งเอกสารโจทย์ให้ศึกษาก่อนการแข่งขัน

ทางอีเมล / โทรศัพท์ และทาง Facebook “UNESCO Bangkok”

11-14 มกราคม 2564

อบรมเบื้องต้นและกิจกรรมฐาน เพื่อเพิ่มทักษะ

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

15-17 มกราคม 2564

แข่งขันรอบแรก
(คัดเหลือ 3 ทีม)

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

17 มกราคม 2564

งานรับประกาศนียบัตรผู้ร่วมการแข่งขันรอบแรก และประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

19-21 มกราคม 2564

แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

21 มกราคม 2564

ประกาศผลทีมที่ชนะเลิศ
นัดหมายพิธีมอบโล่พระราชทาน

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

 

PosterMain photo credit: Shutter Stock/AppleEyesStudio