ยูเนสโกและไมโครซอฟท์คว้าวิชาประวัติศาสตร์อาเซียน มาเฟ้นหาสุดยอดนักพัฒนาสื่อการเรียนรู้สมัยใหม่

ยูเนสโกและไมโครซอฟท์คว้าวิชาประวัติศาสตร์อาเซียน มาเฟ้นหาสุดยอดนักพัฒนาสื่อการเรียนรู้สมัยใหม่

เรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าวนี้ ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 14.40 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 องค์การยูเนสโก กรุงเทพมหานคร (920 ถนนสุขุมวิท พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110) กรุณาติดต่อคุณเจณิสตา พวงทอง เพื่อสำรองที่นั่งสื่อ โทร. 085-447-7588

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ องค์การยูเนสโก กรุงเทพมหานคร และ สถาบันเทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมสังคม ได้จัดการแข่งขัน UNESCO-Microsoft Hack for ASEAN Culture of Peace ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม เพื่อเฟ้นหาทีมนักพัฒนา Web/Mobile นักออกแบบ UX/UI ที่สามารถออกแบบสื่อการเรียนรู้เปิดโลกสันติวัฒนธรรมผ่านเนื้อหาประวัติศาสตร์ร่วมรากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Shared Histories Of South-East Asia)

ในปีนี้มีทีมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 15 ทีม จากสถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา ถึงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 เมษายน คณะกรรมการได้เลือก 5 ทีมที่มีผลงาน Hackathon โดดเด่น และมอบเงินรางวัลให้พัฒนาสื่อการเรียนรู้เต็มรูปแบบ โดยจะมีเพียงทีมผู้ชนะเลิศเท่านั้นที่จะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 21 พฤษภาคมนี้

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการระดับภูมิภาคขององค์การยูเนสโก ที่มุ่งพัฒนาแบบเรียนประวัติศาสตร์ที่สามารถประยุกต์ในทุกประเทศในอาเซียนได้ และที่จะเปลี่ยนวิธีการเรียนประวัติศาสตร์ของภูมิภาคนี้ โดยแทนที่จะปลูกฝังแนวคิดชาตินิยมและความภาคภูมิในชาติใดชาติหนึ่ง การศึกษาประวัติศาสตร์ร่วมรากจะส่งเสริมให้เยาวชนสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีความใจกว้างต่อความแตกต่าง และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เหตุผลก่อนตัดสินใจเชื่อ ซึ่งเป็นสามคุณลักษณะที่จะทำให้เกิดสันติวัฒนธรรมในระดับโลก กิจกรรมนี้ยังสอดคล้องกับแคมเปญ #MakeWhatsNext ของไมโครซอฟท์ที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงมีบทบาทในการพัมนาทางเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ จะจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 14.40 น. ณ องค์การยูเนสโก กรุงเทพมหานคร พร้อมจัดงานแถลงข่าวประกาศผลผู้ชนะเลิศ โดยสื่อมวลชนจะได้ชมผลงานของทีมผู้ชนะเลิศ ก่อนที่ผลงานจะได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะ โดยองค์การยูเนสโกและไมโครซอฟท์ในเดือนต่อไป

จึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าวนี้ ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 14.40 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 องค์การยูเนสโก กรุงเทพมหานคร (920 ถนนสุขุมวิท พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110) โดยกรุณาติดต่อคุณเจณิสตา พวงทอง เพื่อสำรองที่นั่งสื่อ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 085-447-7588

1805Hack-for-ASEAN2.jpg

 

Event
-